In english
MENY

blindhet-stor

Kan bidra till flera olika ögonsjukdomar

Tobaksrökning är skadligt för synen och ökar risken för ögonsjukdomar som makuladegeneration (AMD=skada på gula fläcken), katarakt (grumling av linsen), diabetesretinopati (näthinneskada vid diabetes) och öppenvinkelglaukom (grön starr).

Text: Hans Gilljam

Referens: Klein BE, Klein R. Lifestyle exposures and eye diseases in adults. Am J Ophthalmol. 2007 Dec;144(6):961-969