In english
MENY

lev-vidare-stor

Fler än du själv vinner på ditt rökstopp

Rökskadorna kommer oftast då man bildat familj och blivit mamma eller pappa. Hjärtinfarkt, stroke, cancer och lungsjukdomar drabbar ofta rökarna då livet är som bäst. Tanken på att i förtid förlora en älskad förälder eller far-/morförälder, den som alltid ställer upp, den som velat leda dig vidare i livet, är skakande.

Text: Hans Gilljam

Referens: Lancet 2016; 388: 1659–724