In english
MENY

lungorna-stor

Minskar lungfunktionen och kan ge dödliga sjukdomar

Lungorna har vuxit färdigt först vid 20 års ålder. Rökning under tonåren hämmar lungans utveckling. Fortsatt rökning leder alltid till nedsatt lungfunktion och hos varannan rökare till kroniskt obstruktiv lungsjukdom,  KOL. Var 10:e långtidsrökare drabbas också av lungcancer. Astma och lunginflammationer är vanligare hos rökare.

Text: Hans Gilljam

Referens: U.S.DHHS. The Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. 2014