In english
MENY

halscancer-stor

Risken mångfaldigad

Cancer i munnen är 4-5 gånger vanligare, och cancer i strupen 10-12 gånger vanligare hos rökare än hos dem som aldrig rökt. Båda sjukdomarna ger plågsamma symtom som t.ex. svårigheter med talet, svårigheter att svälja samt smärta. Besvären kan bestå även om cancern kan botas.

Text: Hans Gilljam

Referens: Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar. Socialstyrelsen 2014.