In english
MENY

Svensk tobakspolitik 2016

 • 2016-09-15

  Inget förslag om neutrala paket från mediegrundlagskommittén

  Mediegrundlagskommittén anser att det krävs en ändring av Tryckfrihetsförordningen, TF, för att införa reklamfria, standardiserade (”neutrala”) cigarettpaket i Sverige. Men något ändringsförslag finns inte med i den utredning som Mediegrundlagskommittén överlämnar till regeringen i dag, den 15 september. Detta trots att det ingick i utredningens uppdrag att lämna ett sådant förslag. Så vitt vi kan bedöma, skriver utredarna i betänkandet, så…

  Svensk tobakspolitik 2016 Nyheter
 • 2016-09-05

  Nu kommer varningsbilderna

  Nu börjar cigarettpaket med varningsbilder på dyka upp i svenska butiker. Cigarettpaketens nya utseende är en följd av de förändringar i tobakslagen som började gälla 20 maj i år. Förändringarna följer EU:s nya tobaksproduktdirektiv och samma varningsbilder kommer nu på cigarettpaketen i hela EU. Den nya tobakslagen säger, liksom EU-direktivet, att hälsovarningar med både text och bild ska täcka 65…

  Vilken konsumentinformation krävs på tobaksvaror? Nyheter
 • 2016-05-20

  I dag börjar nya tobaksregler gälla – men det tar tid innan de märks

  I dag börjar flera nya regler i tobakslagen att gälla. Sverige genomför nu, liksom övriga EU, det reviderade tobaksproduktdirektivet. Den nya lagen kräver bland annat hälsovarningar med både bild och text på cigarettpaket och på förpackningar för rulltobak och vattenpipetobak. En annan nyhet är förbud mot en rad smaktillsatser i cigaretter och rulltobak. Förpackningarna förändras De nya hälsovarningarna ska täcka…

  Vilken konsumentinformation krävs på tobaksvaror? Nyheter
 • 2016-04-29

  Läs vårt uppdaterade faktablad om exponeringsförbud!

  Exponeringsförbud för tobaksvaror i butikerna är ett högaktuellt ämne och Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – erbjuder nu en ny uppdatering av vårt faktablad Myter och fakta om exponeringsförbud.  Utredningen En översyn av tobakslagen föreslår i sitt slutbetänkande att exponering av tobaksvaror förbjuds på försäljningsställen i Sverige. Förslaget är ute på remiss med svar senast 1 juli 2016.  Förslaget syftar till…

  Svensk tobakspolitik 2016 Nyheter
 • 2016-04-19

  Vilka lagar om e-cigaretter behöver vi för att skydda våra barn?

  De nuvarande lagförslagen om e-cigaretter räcker inte för att skydda våra barn och konsumenternas hälsa. Det anser Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – som därför tagit fram ett nytt underlag om vilka ytterligare regler och insatser som behövs. Vi hoppas att materialet ska användas i den fortsatta diskussionen om hur regleringen av e-cigaretter bör utvecklas. Elektroniska cigaretter har länge sålts i…

  Svensk tobakspolitik 2016 Fakta
 • 2016-04-07

  Tobaksförslag på remiss

  Slutbetänkandet En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) samt promemorian  Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter (S2016/01612/FS) har skickats ut på remiss. 130 myndigheter, organisationer och företag står på remisslistan. Den sista dagen att svara på remissen är 1 juli 2016. Här hittar du listan över remissinstanserna.  

  Svensk tobakspolitik 2016 Nyheter
 • 2016-03-08

  Våra faktablad ger bakgrunden

  Vill du veta mer om bakgrunden till de tobakspolitiska åtgärder som regeringen nu föreslår eller överväger för att nå målet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025? Läs Tobaksfaktas faktablad! Faktabladen om rökfria utemiljöer, e-cigaretter och neutrala paket har vi nyligen reviderat. Du hittar även aktuella faktablad om bland annat exponeringsförbud, varningsbilder och smaktillsatser i tobak. 

  Svensk tobakspolitik 2016 Okategoriserat