In english
MENY
Nyheter

Allt fler länder tar bort reklamen från tobaksförpackningarna

2017-08-29

Det är nu åtta länder som har antagit lagar om reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar (”plain packaging”). I ytterligare minst 15 länder har diskussionerna om att införa sådana lagar kommit långt.

Den 1 juli i år följde Norge i spåren av Australien, Frankrike och Storbritannien och när den nya norska lagen om reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar trädde i kraft. Även Ungern, Irland, Nya Zeeland och Slovenien har lagstiftat om sådana förpackningar och bestämt datum när lagarna ska börja gälla. Irland blir först ut, redan 30 september i år.

På kartan här nedan kan du se ytterligare 15 länder som påbörjat lagstiftningsprocessen, bland dem Finland.

Reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar rekommenderas av den internationella tobakskonventionen och är en effektiv åtgärd för att minska tobaksbruket, inte minst bland unga. Paketet är en viktig del av tobaksindustrins marknadsföring. För knappt ett år sedan var det bara fyra länder som lagstiftat om denna åtgärd, så utvecklingen på området går snabbt.

Tobaksindustrin försöker, hittills förgäves, stoppa denna utveckling genom att stämma länder som inför standardiserade tobaksförpackningar. Swedish Match har exempelvis nyligen stämt den norska staten.

 

 

Comments are closed.