fbpx
In english
MENY

På gång

Här hittar du datum för konferenser, utställningar, utbildningar och andra aktiviteter som handlar om tobak, folkhälsa och hållbarhet, främst i Sverige och övriga Norden

  • Nov 20

    SEMINARIUM: TOBACCO ENDGAME – RÖKFRITT SVERIGE 2025. NY RIKSDAG, NY POLITIK?

    Trots Sveriges bejakande 2005 av Tobakskonventionen och dess åtgärder, trots regeringens höga ambitioner förra mandatperioden, går det tobaksförebyggande arbetet trögt. Oavsett utfallet av pågående regeringsbildning måste den nya riksdagen inse sin möjlighet att – över partigränserna – verka för ett formellt politiskt beslut om en utfasningsstrategi och dess praktiska genomförande.

    Mer information och anmälan här.