fbpx
In english
MENY
Nyheter

Även akuta astmabesvär minskar efter rökförbud

2012-03-19

Att rökförbud på arbetsplatser, i serveringsmiljöer och på andra allmänna platser snabbt minskar sjukhusinläggningarna för akuta hjärtbesvär har tidigare visats i flera forskningsstudier. En ny studie från Irland visar att även sjukhusbesöken för akuta luftvägssjukdomar minskar efter införande av ett sådant rökförbud.

Forskarna jämförde läget före och efter införandet av det irländska rökförbudet på arbetsplatser. De använde ett centralt register över sjukhusvård och fokuserade på människor i åldrarna 20-70 år. Dessutom samlade de in uppgifter om bl a väderlek och influensaepidemier – faktorer som kan påverka insjuknandet i astma och andra akuta luftvägsbesvär.

Efter att hänsyn tagits till sådana andra faktorer visade det sig att antalet besök för akuta luftvägsbesvär efter rökförbudets införande hade minskat till 85 procent av antalet inläggningar före införandet. Bland yngre personer med astma nästan halverades de akuta sjukhusbesöken.

Även akutbesöken för hjärtsjukdomar minskade.

Studien har publicerats i tidskriften Chest.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

 

Comments are closed.