In english
MENY

Barnets rätt i tobaksfrågan

Tobakspolitiken ska skydda barnen!

image001

I projektet Barnets rätt i tobaksfrågan lyfter vi fram barnens perspektiv i tobakspolitiken. Barnkonventionen och tobakskonventionen säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid. 

 

LÄNKAR

Nätverket för barnkonventionen

Tobakskonventionens parter i samverkan (Framework Convention Alliance)

 • 2017-11-01

  Ökad risk för tobaksdebut bland tonåringar som röker e-cigaretter

  Tonåringar som använder e-cigaretter har högre risk än andra jämnåriga att gå vidare till att röka vanliga cigaretter. Det visar en ny stor studie från Kanada. I studien ingick 44 163 elever i årskurserna 9-12 (åldrarna 15-16 år – 17-18 år) i provinserna Ontario och Alberta. Resultatet visar en ”stark och stabil” (”strong and robust”) koppling mellan e-cigarettanvändning och senare…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2017-10-26

  Därför måste samma regler om skyltning i butikerna gälla all tobak

  Sedan en tid tillbaka försöker snusindustrin påverka beslutsfattare att undanta snuset från en planerad ny lag mot tobaksskyltning i butikerna. Det är dock viktigt att en sådan lag, ett så kallat exponeringsförbud, omfattar alla tobaksprodukter.  Här sammanfattar Tobaksfaktas arbetsgrupp de främsta skälen: Vi vill inte att våra barn och barnbarn ska börja snusa. Cigarettpaketen och snusdosorna som exponeras i butiker…

  Exponeringsförbud – NU! Opinion
 • 2017-10-24

  Tobaksbolagens pristaktik ökar spädbarnsdödlighet

  Höjda cigarettpriser minskar spädbarnsdödligheten. Men för att rädda spädbarns liv krävs en skatte- och prispolitik som också förhindrar stor prisvariation på cigarettmarknaden. Stora prisskillnader mellan budgetmärken och dyrare cigarettmärken är nämligen kopplade till ökad spädbarnsdödlighet. Detta visar en ny studie som genomförts av forskare vid Imperial College London. Att höga cigarettpriser leder till lägre spädbarnsdödlighet är känt sedan tidigare. Sambandet…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2017-10-23

  Ett av tio spädbarn utsätts för passiv rökning

  En dryg tiondel av spädbarnen i vårt land bor i en hemmiljö där någon röker. Sedan 1999 har andelen spädbarn som utsätts för passiv rökning hemma minskat från 19 till 11 procent, men minskningstakten är nu betydligt långsammare än i slutet av 1900- och början av 2000-talet. Pappornas rökning har de senaste åren inte minskat alls. Detta visat statistik från…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2017-09-13

  Inför kyrkovalet: ”Svenska kyrkan valde tobaksindustrin framför barnen”

  Svenska kyrkan har ställt sig på tobaksindustrins sida i stället för på barnets. Kommer ett nyvalt kyrkomöte ändra detta? Det frågar Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta, i en debattartikel i Kyrkans Tidning. Göran Boëthius menar att det var si och så med Svenska kyrkans prioritering av barnets bästa under den gångna mandatperioden:  ”En motion behandlades av kyrkomötet 2015 om att Svenska…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Opinion
 • 2017-08-21

  Ny forskning bekräftar smaksatta nikotinprodukters dragningskraft på unga

  Två aktuella forskningsstudier bekräftar tydligt att smaktillsatser lockar barn att använda cigaretter och e-cigaretter. Forskningsresultaten visar hur viktigt det är att få bort alla smaktillsatser från tobak och andra nikotinprodukter. En av studierna har publicerats i American Journal of Preventive Medicine. Studien är en analys av data från en nationell undersökning av ungas tobaksanvändning i USA under åren 1999-2013. Resultatet…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2017-07-24

  Forskningen visar: E-cigaretter inkörsport till tobaksrökning för unga

  E-cigaretter är i många fall en inkörsport till vanlig cigarettrökning. Det visar det sammanvägda resultatet av nio stora forskningsstudier. Detta sammanvägda resultat publiceras online av JAMA Pediatrics i en ny metaanalys. En avgörande fråga i diskussionen om hur e-cigaretter bör få marknadsföras och säljas är om e-cigarettanvändning bland unga ökar risken för att de senare börjar röka vanliga cigaretter. Forskarna…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter