In english
MENY

Barnets rätt i tobaksfrågan

Tobakspolitiken ska skydda barnen!

image001

I projektet Barnets rätt i tobaksfrågan lyfter vi fram barnens perspektiv i tobakspolitiken. Barnkonventionen och tobakskonventionen säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid. 

 

LÄNKAR

Nätverket för barnkonventionen

Tobakskonventionens parter i samverkan (Framework Convention Alliance)

 • 2016-08-09

  Lågt pris lockar unga till långvarigt bruk av e-cigaretter

  Unga människor testar e-cigaretter bland annat av nyfikenhet – men fortsätter sedan att använda dem för att det är billigt. Det är en slutsats i en stor forskningsstudie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics. Att öka kunskapen om varför ungdomar använder e-cigaretter och hur det påverkar deras övriga levnadsvanor, inte minst tobaksanvändningen, är ett angeläget forskningsområde. Kunskapen behövs som…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-07-25

  Snus och rökning kan leda till extremt för tidig födsel

  Använd inte nikotin när du är gravid! Det är forskarnas slutsats av en ny studie som visar att både rökning och snus under graviditet ökar risken för att barnet föds extremt för tidigt. Studien visar också att det hjälper om kvinnan slutar med tobak när hon märker att hon är gravid. Då finns ingen ökad risk för att barnet föds…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-07-07

  CAN: Rökning och alkohol minskar bland skolungdomar

  En tiondel av eleverna i årskurs 9 röker. Bland elever i gymnasiets årskurs 2 röker 24 procent. I båda fallen har det skett en minskning från föregående år. Det framgår av nya siffror från undersökningen Skolelevers drogvanor 2016 som presenteras vid ett seminarium i Almedalen. Även ungdomars alkoholkonsumtion minskar. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, gör varje år en enkätundersökning…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-06-21

  Nytt material om Barnets Rätt i Tobaksfrågan

  Nu publicerar Tobaksfakta en ny informationsfolder om barnets rätt i tobaksfrågan. Foldern är en kortversion av en längre rapport från projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT. Stärk barnets rättigheter i tobaksfrågan heter det nya materialet som på ett enkelt och kortfattat sätt presenterar det viktigaste om projektets slutsatser och budskap. Vad innebär det för folkhälsopolitiken och folkhälsoarbetet att Sverige har ratificerat såväl…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-04-21

  BRiT medverkar vid utställningar och konferenser

  Arbetet med projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, går vidare. Tidigare har regionala workshops arrangerats i samarbete med landsring/regioner, kommuner och frivilligorganisationer. I år ligger fokus på att medverka vid seminarier, konferenser och nationella utställningar för att öka kunskapsspridningen till de som arbetar med barn. Den 12–13 april medverkade BRiT-representanter som utställare på Barnrättsdagarna i Örebro med omkring 1 200…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-04-11

  Möt Tobaksfakta på Barnrättsdagarna!

  Imorgon inleds Barnrättsdagarna i Örebro, 12-13 april. På plats finns barnrättsjuristen Maria Schöld och tobaksexperten Margaretha Haglund för att berätta och svara på frågor om projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan.  Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – driver tillsammans med samarbetspartners detta projekt för att lyfta fram barnets perspektiv i tobakspolitiken. Vi bygger broar mellan barnkonventionen och tobakskonventionen som säger att barnet har…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-03-31

  Rökning med barn i bilen förbjuds i Finland

  Finlands regering vill förbjuda rökning i privatbilar när ett barn under 15 år är med i bilen. Den nya lagen är tänkt att träda i kraft 20 maj 2016. Flera remissinstanser anser dock att lagen borde skydda barn upp till 18 år. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om förbudet mot bilrökning. Syftet är att minska barns exponering för…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter