In english
MENY

Barnets rätt i tobaksfrågan

Tobakspolitiken ska skydda barnen!

image001

I projektet Barnets rätt i tobaksfrågan lyfter vi fram barnens perspektiv i tobakspolitiken. Barnkonventionen och tobakskonventionen säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid. 

 

LÄNKAR

Nätverket för barnkonventionen

Tobakskonventionens parter i samverkan (Framework Convention Alliance)

 • 2016-01-18

  Förbud mot tobaksreklam i butiker minskar ungas rökning

  Att förbjuda tobaksreklam även där tobaksprodukterna säljs, minskar rökningen bland ungdomar. Det visar en ny forskningsstudie. Forskarna bakom studien analyserar och jämför situationen i 130 länder. En rad tidigare forskningsstudier har visat att marknadsföring av tobak på säljställen ökar ungas experimenterande med rökning, liksom den ökar vuxna rökares intresse för att köpa tobak. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att länderna förbjuder marknadsföring…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2015-12-19

  Ungas tobaksbruk minskar, men fler testar e-cigaretter

  Tobaksanvändningen bland svenska ungdomar fortsätter att minska långsamt, men i gymnasiets årskurs 2 är det fortfarande 33 % av pojkarna och 27 % av flickorna som röker och/eller snusar. Användningen av e-cigaretter ökar bland skolungdomarna, medan vattenpiperökningen minskar. Det är några av resultaten i den nya undersökningen Skolelevers drogvanor 2015 från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Rökning I fjol…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2015-10-15

  Italien förbjuder rökning i bilar där barn och gravida färdas

  Italien kommer att förbjuda rökning i bilar där barn och gravida färdas. Lagändringen har röstats igenom av landets regering och träder i kraft i slutet av året, rapporterar tidningen La Stampa. Att förbjuda rökning i fordon där barn är passagerare blir allt vanligare världen över. Sedan 1 oktober gäller exempelvis ett sådant förbud i England och Wales. På initiativ av…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2015-10-02

  Tobakskonventionen ur barnrättsperspektiv – informationsblad om 6 viktiga artiklar

  I projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, arbetar vi och våra samarbetspartners med att belysa tobaksfrågan ur barnets synvinkel. Utgångspunkterna är FN-konventionen om barnets rättigheter, barnrättskonventionen, och WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, tobakskonventionen. BRiT bygger broar mellan konventionerna. En viktig del av detta brobygge har varit att analysera tobakskonventionens artiklar ur barnkonventionens perspektiv. Vi har valt några av tobakskonventionens viktigaste artiklar…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Fakta
 • 2015-09-11

  Rökfria miljöer får färre unga att börja röka

  Lagar om rökfria miljöer och höjda skatter på cigaretter leder till en avsevärd minskning av andelen rökare i åldersgruppen 12 -18 år. Det visar en studie som forskare vid University of California genomfört och som publicerats i den amerikanska tidskriften Jama Pediatrics. Forskarna har studerat effekterna av lagar med hundra procent rökfria miljöer och höjda tobaksskatter genom att under elva…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2015-05-28

  ”Gör skolan till en skyddande miljö”

  Trots lagstiftning mot rökning i skolmiljön röks det på en majoritet av Sveriges skolor. Och snuset, som är starkt beroendeframkallande, regleras inte. Nu kommer A Non Smoking Generation att driva projektet Tobaksfri skoltid NU!, som har fått stöd av Folkhälsomyndigheten. – Vi vill få upp frågan om en tobaksfri skoltid på agendan. De flesta skolor är i dag en riskmiljö…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2015-05-22

  Barnprojektet under 2015

  Under 2015 går Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – vidare med projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT. Det sker i samarbete med det nationella nätverket Tobaksprevention i Landsting och Regioner, TPLR. I höst planeras fem workshops om Barnets Rätt i Tobaksfrågan i samarbete med lika många regioner/landsting. Datum och platser: Tisdagen 20 oktober 2015: Workshop i Gävle i samarbete med Region…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter