In english
MENY

Barnets rätt i tobaksfrågan

Tobakspolitiken ska skydda barnen!

image001

I projektet Barnets rätt i tobaksfrågan lyfter vi fram barnens perspektiv i tobakspolitiken. Barnkonventionen och tobakskonventionen säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid. 

 

LÄNKAR

Nätverket för barnkonventionen

Tobakskonventionens parter i samverkan (Framework Convention Alliance)

 • 2016-12-10

  USA-varning för ungas bruk av e-cigaretter

  Den i USA högst ansvarige för hälso- och sjukvården, the surgeon general, kräver i en rapport snara åtgärder mot ungdomars allt mer utbredda bruk av e-cigaretter. Det beskrivs som ett betydande folkhälsoproblem. Sedan 2014 är det fler ungdomar i USA som använder e-cigaretter än som röker vanliga cigaretter. Under de senaste fem åren har andelen användare av e-cigaretter tredubblats bland…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-11-29

  Studie: Australiens standardiserade paket hjälper unga att vara rökfria

  Standardiserade tobaksförpackningar utan reklam (”neutrala” förpackningar) kan påverka många tonåringar att låta bli att röka. Det visar en ny forskningsstudie från Australien, som i december 2012 blev först i världen med att införa sådana tobaksförpackningar. Studien har publicerats av tidskriften Tobacco Control. Studien gjordes i de två delstaterna New South Wales och Queensland i Australien, av forskare vid the Cancer…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-11-08

  Brev till riksdagen: Samarbeta över partigränserna för barnens skull!

  Se bortom den vanliga partiretoriken, för barnens skull! Den uppmaningen riktar Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och dess medlemsorganisationer till ledamöterna i Sveriges riksdag. Regeringen arbetar för närvarande med ett nytt lagförslag om bland annat ökad reglering av tobaksindustrins marknadsföring på försäljningsställena genom ett så kallat exponeringsförbud. Snart är det dags för riksdagen att ta ställning till detta och andra…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2016-10-05

  Riksdagsmotion om rökförbud i bilar där barn åker

  Kriminalisera rökning i bilar där barn färdas! Det föreslår socialdemokraten Yasmine Larsson från Skåne i en fristående riksdagsmotion. I motionen framhåller hon att forskning visar att det uppkommer höga halter av hälsofarliga ämnen i luften i en bil där någon röker. I allt fler länder i världen reagerar lagstiftarna och vill skydda barn från dessa farliga ämnen. Lagar om rökförbud…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-09-29

  Högre astmarisk för barn om pappan röker före befruktningen

  Om pappan rökte före befruktningen hade barnet mer än tre gånger högre risk för astma tidigt i livet än barn till rökfria pappor. Ju yngre pappan var när han började röka, och ju längre tid han hade rökt, desto mer ökade barnets astmarisk. Dessa resultat från en aktuell norsk studie ger stöd för att inte bara mammans utan även pappans…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-09-08

  E-cigarettreklam påverkar barns uppfattning om riskerna med tobaksrökning

  Reklam för e-cigaretter kan påverka barns uppfattning inte bara om e-cigaretter utan även om riskerna med tobaksrökning. Barn som sett annonser där e-cigarettrökning framställs som hälsosam eller glamourös, underskattar hälsoriskerna med att röka tobakscigaretter då och då. Det visar en ny studie som gjorts av forskare i USA och Storbritannien och publicerats av tidskriften Tobacco Control. I den pågående intensiva…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-08-30

  Swedwatch efterlyser öppnare information från Swedish Match om barnarbete i tobaksodlingen

  Offentliggör information om leverantörskedjor (uppge leverantörer och odlingsområden i olika länder)! Gör heltäckande riskanalyser när det gäller faran för kränkning av mänskliga rättigheter i odlingen av den råtobak ni använder i er produktion! Dialog med berörda människor måste ingå. Offentliggör resultaten av dessa dialoger och riskanalyser så att utomstående kan granska dem! Det är tre av rekommendationerna till Swedish Match…

  Tobak - hinder för hållbar utveckling Nyheter