In english
MENY

Barnets rätt i tobaksfrågan

Tobakspolitiken ska skydda barnen!

image001

I projektet Barnets rätt i tobaksfrågan lyfter vi fram barnens perspektiv i tobakspolitiken. Barnkonventionen och tobakskonventionen säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid. 

 

LÄNKAR

Nätverket för barnkonventionen

Tobakskonventionens parter i samverkan (Framework Convention Alliance)

 • 2015-05-11

  ”Okontrollerat experiment pågår med e-cigaretter”

  Tonåringar i Kanada testar e-cigaretter lika mycket som de experimenterar med att röka vanliga cigaretter. Det visar en ny rapport från the Propel Centre for Population Health Impact vid the University of Waterloo. Enligt rapporten – Tobacco Use in Canada: Patterns and Trends – röker ungefär 20 procent av ungdomarna i åldrarna 15-19 år e-cigaretter. Det är samma andel som…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2015-05-08

  Nytt material om barnets rätt till tobaksfritt

  Projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, bygger broar mellan den internationella tobakskonventionen och FN:s konvention om barnets rättigheter. Nu publicerar Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – ett kunskapsmaterial som bygger på erfarenheterna av de första projektåren. Barnets rätt till tobaksfritt – nya perspektiv på att stärka barnets rättigheter heter skriften. Den ger en fördjupad bakgrundsinformation om de två FN-konventionerna och belyser det tydliga sambandet…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2015-04-22

  ”Unga extra sårbara för risker med e-cigaretter”

  E-cigaretter marknadsförs som en ofarligare typ av cigaretter och som ett hjälpmedel för att sluta röka. Men för hjärnan och andra organ under utveckling hos barn och ungdomar innebär e-cigaretter särskilda risker. Det framhåller läkaren och forskare Dean E. Schraufnagel, professor i medicin och patologi vid University of Illinois, College of Medicine i Chicago. I USA har ungas rökning av…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2015-03-24

  Namninsamling mot barnarbete på amerikanska tobaksfarmer

  Debatten om barnarbetet inom tobaksproduktionen i USA går vidare. En namninsamling på internet har på kort tid samlat in underskrifter från 27 000 personer som kräver att barnarbetet upphör. Organisationen bakom namninsamlingen vill att president Obama och hans regering ändrar de amerikanska arbetslagarna så att barnarbetet blir olagligt. Över hela världen tvingas barn i fattiga familjer att arbeta på tobaksfälten…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2015-02-23

  Passiv rökning i livmodern ökar diabetesrisk

  Barn som i livmodern utsätts för tobaksrök från sina föräldrar har en ökad risk att drabbas av diabetes som vuxna. Det visar en forskningsstudie från University of California, Davis, och Berkeley Public Health Institute. Studien har publicerats i Journal of Developmental Origins of Health and Disease.   1 801 döttrar till föräldrar som deltagit i ett forskningsprojekt om barns hälsa…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2015-01-12

  Ytterligare en studie visar att snus kan vara inkörsport till rökning

  Att snusa när man går i sjuan mer än trefaldigar risken för att vara rökare när man går ut gymnasiet. Det visar en ny svensk forskningsstudie som har publicerats av BMC Public Health. Andra faktorer som ökar risken för att sjundeklassare ska börja röka är att vara tjej, att ha låg självkänsla och att ha en mindre negativ attityd till…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2015-01-05

  Snus och vattenpipa ökar ungas risk att börja röka cigaretter

  Ungdomar som använder snus eller röker vattenpipa har större risk att börja röka cigaretter än andra jämnåriga. Det visar en amerikansk forskningsstudie som publiceras av tidskriften JAMA Pediatrics. Snus och vattenpipetobak med godis- och fruktliknande smaker lockar många ungdomar. Forskarna bakom den aktuella studien ville ta reda på om detta i förlängningen kan leda till att fler unga börjar röka…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter