fbpx
In english
MENY

Barnets rätt i tobaksfrågan

Tobakspolitiken ska skydda barnen!

image001

I projektet Barnets rätt i tobaksfrågan lyfter vi fram barnens perspektiv i tobakspolitiken. Barnkonventionen och tobakskonventionen säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid. 

 

LÄNKAR

Nätverket för barnkonventionen

Tobakskonventionens parter i samverkan (Framework Convention Alliance)

 • 2016-04-11

  Möt Tobaksfakta på Barnrättsdagarna!

  Imorgon inleds Barnrättsdagarna i Örebro, 12-13 april. På plats finns barnrättsjuristen Maria Schöld och tobaksexperten Margaretha Haglund för att berätta och svara på frågor om projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan.  Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – driver tillsammans med samarbetspartners detta projekt för att lyfta fram barnets perspektiv i tobakspolitiken. Vi bygger broar mellan barnkonventionen och tobakskonventionen som säger att barnet har…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-03-31

  Rökning med barn i bilen förbjuds i Finland

  Finlands regering vill förbjuda rökning i privatbilar när ett barn under 15 år är med i bilen. Den nya lagen är tänkt att träda i kraft 20 maj 2016. Flera remissinstanser anser dock att lagen borde skydda barn upp till 18 år. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om förbudet mot bilrökning. Syftet är att minska barns exponering för…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2016-01-18

  Förbud mot tobaksreklam i butiker minskar ungas rökning

  Att förbjuda tobaksreklam även där tobaksprodukterna säljs, minskar rökningen bland ungdomar. Det visar en ny forskningsstudie. Forskarna bakom studien analyserar och jämför situationen i 130 länder. En rad tidigare forskningsstudier har visat att marknadsföring av tobak på säljställen ökar ungas experimenterande med rökning, liksom den ökar vuxna rökares intresse för att köpa tobak. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att länderna förbjuder marknadsföring…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2015-12-19

  Ungas tobaksbruk minskar, men fler testar e-cigaretter

  Tobaksanvändningen bland svenska ungdomar fortsätter att minska långsamt, men i gymnasiets årskurs 2 är det fortfarande 33 % av pojkarna och 27 % av flickorna som röker och/eller snusar. Användningen av e-cigaretter ökar bland skolungdomarna, medan vattenpiperökningen minskar. Det är några av resultaten i den nya undersökningen Skolelevers drogvanor 2015 från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Rökning I fjol…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2015-10-15

  Italien förbjuder rökning i bilar där barn och gravida färdas

  Italien kommer att förbjuda rökning i bilar där barn och gravida färdas. Lagändringen har röstats igenom av landets regering och träder i kraft i slutet av året, rapporterar tidningen La Stampa. Att förbjuda rökning i fordon där barn är passagerare blir allt vanligare världen över. Sedan 1 oktober gäller exempelvis ett sådant förbud i England och Wales. På initiativ av…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter
 • 2015-10-02

  Tobakskonventionen ur barnrättsperspektiv – informationsblad om 6 viktiga artiklar

  I projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, arbetar vi och våra samarbetspartners med att belysa tobaksfrågan ur barnets synvinkel. Utgångspunkterna är FN-konventionen om barnets rättigheter, barnrättskonventionen, och WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, tobakskonventionen. BRiT bygger broar mellan konventionerna. En viktig del av detta brobygge har varit att analysera tobakskonventionens artiklar ur barnkonventionens perspektiv. Vi har valt några av tobakskonventionens viktigaste artiklar…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Fakta
 • 2015-09-11

  Rökfria miljöer får färre unga att börja röka

  Lagar om rökfria miljöer och höjda skatter på cigaretter leder till en avsevärd minskning av andelen rökare i åldersgruppen 12 -18 år. Det visar en studie som forskare vid University of California genomfört och som publicerats i den amerikanska tidskriften Jama Pediatrics. Forskarna har studerat effekterna av lagar med hundra procent rökfria miljöer och höjda tobaksskatter genom att under elva…

  Barnets rätt i tobaksfrågan Nyheter