In english
MENY
Nyheter

Brev till riksdagen: Samarbeta över partigränserna för barnens skull!

2016-11-08

Se bortom den vanliga partiretoriken, för barnens skull!

Den uppmaningen riktar Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och dess medlemsorganisationer till ledamöterna i Sveriges riksdag. Regeringen arbetar för närvarande med ett nytt lagförslag om bland annat ökad reglering av tobaksindustrins marknadsföring på försäljningsställena genom ett så kallat exponeringsförbud. Snart är det dags för riksdagen att ta ställning till detta och andra förslag för att minska tobaksbruket. I ett brev som skickats till samtliga riksdagsledamöter beskriver Tobaksfakta  varför åtgärden behövs och varnar för tobaksindustrins försök att stoppa den.

– Det är viktigt att riksdagsledamöterna börjar samarbeta över partigränserna  i den här frågan, för att skydda våra barn, säger Margaretha Haglund, tobakspolitiks expert, Tobaksfakta.

– Tobaksindustrin påstår att exponeringen av tobaksprodukterna i butikerna enbart är till för vuxna rökare, men forskning och erfarenhet visar att även barn är en viktig målgrupp för denna effektiva marknadsföring. Om riksdagsledamöterna låter sig luras av tobaksindustrins irrläror så går det ut över våra barns hälsa!

I brevet framhåller Tobaksfakta att de nya bildvarningarna på tobak är ett viktigt steg i arbetet för att minska tobaksbruket och att detta behöver följas av fler effektiva steg: ”En av de viktigaste åtgärderna blir att fortsätta att begränsa tobaksindustrins möjlighet att locka in fler barn i ett livslångt tobaksberoende genom exponering av sina hälsovådliga produkter på försäljningsställen.”

Cigarettpaketen och snusdosornas exponering i butiker och på andra säljställen är i dag tobaksindustrins effektivaste marknadsföring. 90 procent av tobaksbolagens marknadsföring satsas just på försäljningsställena. Många länder har därför med goda resultat och med stöd av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll infört exponeringsförbud.

Hela brevet om exponeringsförbud till riksdagen från Tobaksfakta.

 

Comments are closed.