In english
MENY
Opinion

”Det är tobaksindustrin som ska jagas – inte rökarna”

2017-01-01

Så skriver företrädarna för en rad hälsoprofessioner i dag i en debattartikel i Göteborgspostens webbupplaga. Debattskribenterna uppmanar framför allt riksdagen att begränsa tobaksindustrins marknadsföring ytterligare med hjälp av bland annat exponeringsförbud för tobaksvaror i butikerna. Ett utredningsförslag om exponeringsförbud har varit ute på remiss och ett lagförslag från regeringen kan komma under 2017.

”En hundraårig hälsokatastrof är fullt möjlig att begränsa. Regeringen har satt målet – och riksdagen kan nå dit om dess ledamöter inser att det är tobaksindustrin och dess förlängda armar som är huvudproblemet, inte rökarna. Begränsa därför industrins marknadsföring i enlighet med tobakskonventionens krav”, skriver artikelförfattarna.

Dessa är ordförandena i Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Sveriges Tandläkarförbund, Svenska Tandsköterskeförbundet, Sveriges Tandhygienistförening, Dietisternas Riksförbund, Fysikterapeuterna, Svenska Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter samt Sveriges läkarförbunds andre vice ordförande.

 

 

 

Comments are closed.