In english
MENY

Exponeringsförbud – NU!

Sverige har – efter många år av diskussioner – chansen att få ett exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställena. Regeringens utredare har föreslagit ett sådant förbud och många hoppas nu på ett lagförslag från regeringen under 2017.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – anser att ett förbud mot att skylta med tobak är ett viktigt steg för att minska tobaksbruket och skydda våra barn. På den här sidan har vi samlat fakta och åsikter om exponeringsförbud för tobaksvaror.

Tobaksexponering_kassa

LÄNKAR

Tobaksfaktas faktablad om exponeringsförbud

WHO:s sammanställning av forskningsläget 2017

WHO-rapport med fallstudier av fyra länder med exponeringsförbud

Studie om exponeringsförbud och minskad rökning

Studie om hur reklamförbud för tobak i butiker minskar ungas rökning

Studie om exponeringsförbud och tobaksdebuter

Om studie som visar hur impulsköp av tobak påverkas

Riktlinjer för genomförande av artikel 13 i tobakskonventionen

Tobakskonventionen stöder exponeringsförbud

Den internationella tobakskonventionen uppmanar i artikel 13 parterna att införa totalförbud mot marknadsföring av tobak. En av de åtgärder som rekommenderas i riktlinjerna till denna artikel är att förbjuda exponering av tobaksvaror på försäljningsställen.Världens experter på tobaksprevention rekommenderar exponeringsförbud för att det finns goda bevis för att det bidrar till minskat tobaksbruk, inte minst bland barn.

Många har redan gjort det. Australien, Kanada, Island, Irland, Kosovo, Kroatien, Norge, Nya Zeeland, Finland, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och Thailand är länder som infört exponeringsförbud för att skydda sina barn från att bli rökare.

Några bildexempel som visar hur butiker förvarar tobaken i länder med exponeringsförbud:

Tobaksskåp i Oslobutik. Island, exempel 1 Island, exempel 2
 • 2017-01-01

  ”Det är tobaksindustrin som ska jagas – inte rökarna”

  Så skriver företrädarna för en rad hälsoprofessioner i dag i en debattartikel i Göteborgspostens webbupplaga. Debattskribenterna uppmanar framför allt riksdagen att begränsa tobaksindustrins marknadsföring ytterligare med hjälp av bland annat exponeringsförbud för tobaksvaror i butikerna. Ett utredningsförslag om exponeringsförbud har varit ute på remiss och ett lagförslag från regeringen kan komma under 2017. ”En hundraårig hälsokatastrof är fullt möjlig att…

  Exponeringsförbud – NU! Opinion
 • 2016-12-16

  Har du koll på tobakspolitiken?

  Det är mycket på gång i den svenska tobakspolitiken. Här är en kortfattad sammanfattning av vad som redan är beslutat och av var i processen olika förslag befinner sig. Redan beslutat, genomförande pågår: Sverige genomför EU:s nya tobaksproduktdirektiv och ändrade därför tobakslagen 20 maj i år. Lagändringarna ska vara fullt genomförda 20 maj 2017. Bland nyheterna märks varningsbilder på cigarettpaket och förpackningar…

  Exponeringsförbud – NU! Fakta
 • 2016-11-08

  Brev till riksdagen: Samarbeta över partigränserna för barnens skull!

  Se bortom den vanliga partiretoriken, för barnens skull! Den uppmaningen riktar Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och dess medlemsorganisationer till ledamöterna i Sveriges riksdag. Regeringen arbetar för närvarande med ett nytt lagförslag om bland annat ökad reglering av tobaksindustrins marknadsföring på försäljningsställena genom ett så kallat exponeringsförbud. Snart är det dags för riksdagen att ta ställning till detta och andra…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2016-08-12

  Goda erfarenheter av exponeringsförbud

  Exponeringsförbud för tobaksprodukter på försäljningsställen har ett starkt folkligt stöd i länder som lagstiftat om denna begränsning av marknadsföringen av tobak. Förbuden har också gått smidigt att införa och inte orsakat några större olägenheter för rökare eller butiker. Det konstaterar författaren till en ny WHO-rapport med fallstudier av fyra länder med exponeringsförbud. De fyra undersökta länderna är Irland (exponeringsförbud sedan…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2016-07-04

  Dags lyssna på folkliga kraven mot tobak

  En majoritet av Sveriges befolkning stöder rökförbud i ett antal utomhusmiljöer. Det framgår av den undersökning SOM-institutet vid Göteborgs universitet gjort i samarbete med Tobaksfakta och som vi publicerade den första juli. Resultatet bekräftar allmänhetens breda stöd för rökförbud och andra åtgärder för att minska rökningen som dokumenterats av flera opinionsundersökningar de senaste åren och som Tobaksfakta gått igenom. Vad…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2016-06-30

  Starkt stöd för rökfria utemiljöer i ny rapport

  En överväldigande majoritet av svenska folket vill att rökförbudet på serveringar och i andra inomhuslokaler vidgas till utomhusmiljöer. Även höjda skatter på cigaretter och ett exponeringsförbud för tobaksvaror får starkt stöd. Det visar en nationell undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomfört i samarbete med Tobaksfakta. Så här fördelas andelarna i procent mellan de aktuella utomhusmiljöerna. Siffrorna visar svarskategorierna ”mycket…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2016-06-28

  Tobaksfakta stöder lagförslag men efterlyser även neutrala paket

  Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – ger sitt starka stöd till flertalet av förslaget i Tobaksdirektivsutredningens slutbetänkande och i dess särskilda PM om en ny lag om e-cigaretter. Utredningens förslag är, skriver Tobaksfakta i ett remissyttrande, ”synnerligen angelägna” eftersom fortfarande 12 000 människor om året dör av tobak i Sverige och 100 000 insjuknar i tobaksrelaterade sjukdomar. ”I synnerhet måste nya…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter