In english
MENY

Exponeringsförbud – NU!

Sverige har – efter många år av diskussioner – chansen att få ett exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställena. Regeringens utredare har föreslagit ett sådant förbud och många hoppas nu på ett lagförslag från regeringen under 2017.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – anser att ett förbud mot att skylta med tobak är ett viktigt steg för att minska tobaksbruket och skydda våra barn. På den här sidan har vi samlat fakta och åsikter om exponeringsförbud för tobaksvaror.

Tobaksexponering_kassa

LÄNKAR

Tobaksfaktas faktablad om exponeringsförbud

WHO:s sammanställning av forskningsläget 2017

WHO-rapport med fallstudier av fyra länder med exponeringsförbud

Studie om exponeringsförbud och minskad rökning

Studie om hur reklamförbud för tobak i butiker minskar ungas rökning

Studie om exponeringsförbud och tobaksdebuter

Om studie som visar hur impulsköp av tobak påverkas

Riktlinjer för genomförande av artikel 13 i tobakskonventionen

Tobakskonventionen stöder exponeringsförbud

Den internationella tobakskonventionen uppmanar i artikel 13 parterna att införa totalförbud mot marknadsföring av tobak. En av de åtgärder som rekommenderas i riktlinjerna till denna artikel är att förbjuda exponering av tobaksvaror på försäljningsställen.Världens experter på tobaksprevention rekommenderar exponeringsförbud för att det finns goda bevis för att det bidrar till minskat tobaksbruk, inte minst bland barn.

Många har redan gjort det. Australien, Kanada, Island, Irland, Kosovo, Kroatien, Norge, Nya Zeeland, Finland, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och Thailand är länder som infört exponeringsförbud för att skydda sina barn från att bli rökare.

Några bildexempel som visar hur butiker förvarar tobaken i länder med exponeringsförbud:

Tobaksskåp i Oslobutik. Island, exempel 1 Island, exempel 2
 • 2016-06-27

  Fler strider om nya tobakslagarna

  Barnombudsmannen anser i sitt yttrande om utredningen En översyn av tobakslagen att flera av förslagen är steg i rätt riktning för att leva upp till barns rättigheter enligt WHO:s barnkonvention. Det gäller främst tillståndsplikt för tobaksförsäljning, rökfria utemiljöer och exponeringsförbud. Tobaksfakta har granskat de remissyttranden som hittills kommit in till socialdepartementet om utredningen En översyn av tobakslagen och promemorian om…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2016-03-01

  Kraftfull översyn av tobakslagen

  Rökförbud på vissa allmänna platser utomhus,  exponeringsförbud för tobaksvaror i butiker, tillståndsplikt för försäljning av tobak och ändrad reglering och tillsyn av snus. Det är huvudpunkterna i betänkandet ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” som tobaksutredaren Göran Lundahl överlämnade till folkhälsominister Gabriel Wikström på tisdagen. Utomhusplatser där rökförbud föreslås är uteserveringar, entréer till byggnader där…

  Svensk tobakspolitik 2016 Nyheter
 • 2016-02-08

  Kommentar till folkhälsoministern TV-utspel: ”Vi välkomnar regeringens klara linje!”

  – Vi välkomnar regeringens klara linje! Dagens tydliga besked från Gabriel Wikström är ett viktigt steg. Det säger Göran Boëthius, en av samordnarna inom opinionsbildningssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, efter folkhälsominister Gabriel Wikströms TV-utspel på måndagsmorgonen. I SvT:s Gomorron Sverige meddelade ministern i direktsändning att han och hans regering ställer sig bakom Tobacco Endgame-målet. På frågan varför det beskedet kommer…

  Svensk tobakspolitik 2016 Nyheter
 • 2016-01-18

  Förbud mot tobaksreklam i butiker minskar ungas rökning

  Att förbjuda tobaksreklam även där tobaksprodukterna säljs, minskar rökningen bland ungdomar. Det visar en ny forskningsstudie. Forskarna bakom studien analyserar och jämför situationen i 130 länder. En rad tidigare forskningsstudier har visat att marknadsföring av tobak på säljställen ökar ungas experimenterande med rökning, liksom den ökar vuxna rökares intresse för att köpa tobak. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att länderna förbjuder marknadsföring…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2015-11-29

  Irland förebild för svensk tobaksprevention

  Först i världen med rökförbud på alla arbetsplatser inomhus, exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställen, världstvåa med neutrala cigarettpaket och en politik för tobaksskatter som gör att ett paket av de populäraste cigarettmärkena kostar drygt 100 kronor. Det är en sammanfattning av Irlands progressiva tobakspolitik vars mål är ett tobaksfritt Irland till år 2025, då andelen rökare ska vara mindre än…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2015-09-22

  Fonder gör gemensam sak för neutrala paket och exponeringsförbud

  Att införa neutrala cigarettpaket och förbjuda butiker att skylta med tobaksvaror är rätt väg att gå. Det skriver Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, och Stefan Bergh, generalsekreterare för Cancerfonden, i en debattartikel i Sydsvenskan.   I debattartikeln refererar de till den pågående statliga utredningen Mer gemensamma tobaksregler.  Den har fått tilläggsdirektiv att undersöka om Sverige kan införa neutrala cigarettpaket och exponeringsförbud…

  Svensk tobakspolitik 2016 Nyheter
 • 2015-06-25

  Göran Lundahl ger sin syn på tobaksutredningen

  Det är ett år sedan som lagman Göran Lundahl, chef för tingsrätten i Lund, fick regeringens uppdrag att utreda vad som måste göras för att i svensk lag tillämpa EU:s tobaksproduktdirektiv, som ska vara genomfört till den 20 maj 2016. Ett delbetänkande blev klart i januari. I februari vidgade den nya regeringen uppdraget med ett radikalt tilläggsdirektiv. Uppdraget var att…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter