In english
MENY

Exponeringsförbud – NU!

Sverige har – efter många år av diskussioner – chansen att få ett exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställena. Regeringens utredare har föreslagit ett sådant förbud och många hoppas nu på ett lagförslag från regeringen under 2017.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – anser att ett förbud mot att skylta med tobak är ett viktigt steg för att minska tobaksbruket och skydda våra barn. På den här sidan har vi samlat fakta och åsikter om exponeringsförbud för tobaksvaror.

Tobaksexponering_kassa

LÄNKAR

Tobaksfaktas faktablad om exponeringsförbud

WHO:s sammanställning av forskningsläget 2017

WHO-rapport med fallstudier av fyra länder med exponeringsförbud

Studie om exponeringsförbud och minskad rökning

Studie om hur reklamförbud för tobak i butiker minskar ungas rökning

Studie om exponeringsförbud och tobaksdebuter

Om studie som visar hur impulsköp av tobak påverkas

Riktlinjer för genomförande av artikel 13 i tobakskonventionen

Tobakskonventionen stöder exponeringsförbud

Den internationella tobakskonventionen uppmanar i artikel 13 parterna att införa totalförbud mot marknadsföring av tobak. En av de åtgärder som rekommenderas i riktlinjerna till denna artikel är att förbjuda exponering av tobaksvaror på försäljningsställen.Världens experter på tobaksprevention rekommenderar exponeringsförbud för att det finns goda bevis för att det bidrar till minskat tobaksbruk, inte minst bland barn.

Många har redan gjort det. Australien, Kanada, Island, Irland, Kosovo, Kroatien, Norge, Nya Zeeland, Finland, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och Thailand är länder som infört exponeringsförbud för att skydda sina barn från att bli rökare.

Några bildexempel som visar hur butiker förvarar tobaken i länder med exponeringsförbud:

Tobaksskåp i Oslobutik. Island, exempel 1 Island, exempel 2
 • 2016-11-08

  Brev till riksdagen: Samarbeta över partigränserna för barnens skull!

  Se bortom den vanliga partiretoriken, för barnens skull! Den uppmaningen riktar Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och dess medlemsorganisationer till ledamöterna i Sveriges riksdag. Regeringen arbetar för närvarande med ett nytt lagförslag om bland annat ökad reglering av tobaksindustrins marknadsföring på försäljningsställena genom ett så kallat exponeringsförbud. Snart är det dags för riksdagen att ta ställning till detta och andra…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2016-08-12

  Goda erfarenheter av exponeringsförbud

  Exponeringsförbud för tobaksprodukter på försäljningsställen har ett starkt folkligt stöd i länder som lagstiftat om denna begränsning av marknadsföringen av tobak. Förbuden har också gått smidigt att införa och inte orsakat några större olägenheter för rökare eller butiker. Det konstaterar författaren till en ny WHO-rapport med fallstudier av fyra länder med exponeringsförbud. De fyra undersökta länderna är Irland (exponeringsförbud sedan…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2016-07-04

  Dags lyssna på folkliga kraven mot tobak

  En majoritet av Sveriges befolkning stöder rökförbud i ett antal utomhusmiljöer. Det framgår av den undersökning SOM-institutet vid Göteborgs universitet gjort i samarbete med Tobaksfakta och som vi publicerade den första juli. Resultatet bekräftar allmänhetens breda stöd för rökförbud och andra åtgärder för att minska rökningen som dokumenterats av flera opinionsundersökningar de senaste åren och som Tobaksfakta gått igenom. Vad…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2016-06-30

  Starkt stöd för rökfria utemiljöer i ny rapport

  En överväldigande majoritet av svenska folket vill att rökförbudet på serveringar och i andra inomhuslokaler vidgas till utomhusmiljöer. Även höjda skatter på cigaretter och ett exponeringsförbud för tobaksvaror får starkt stöd. Det visar en nationell undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomfört i samarbete med Tobaksfakta. Så här fördelas andelarna i procent mellan de aktuella utomhusmiljöerna. Siffrorna visar svarskategorierna ”mycket…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2016-06-28

  Tobaksfakta stöder lagförslag men efterlyser även neutrala paket

  Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – ger sitt starka stöd till flertalet av förslaget i Tobaksdirektivsutredningens slutbetänkande och i dess särskilda PM om en ny lag om e-cigaretter. Utredningens förslag är, skriver Tobaksfakta i ett remissyttrande, ”synnerligen angelägna” eftersom fortfarande 12 000 människor om året dör av tobak i Sverige och 100 000 insjuknar i tobaksrelaterade sjukdomar. ”I synnerhet måste nya…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2016-06-27

  Fler strider om nya tobakslagarna

  Barnombudsmannen anser i sitt yttrande om utredningen En översyn av tobakslagen att flera av förslagen är steg i rätt riktning för att leva upp till barns rättigheter enligt WHO:s barnkonvention. Det gäller främst tillståndsplikt för tobaksförsäljning, rökfria utemiljöer och exponeringsförbud. Tobaksfakta har granskat de remissyttranden som hittills kommit in till socialdepartementet om utredningen En översyn av tobakslagen och promemorian om…

  Exponeringsförbud – NU! Nyheter
 • 2016-03-01

  Kraftfull översyn av tobakslagen

  Rökförbud på vissa allmänna platser utomhus,  exponeringsförbud för tobaksvaror i butiker, tillståndsplikt för försäljning av tobak och ändrad reglering och tillsyn av snus. Det är huvudpunkterna i betänkandet ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” som tobaksutredaren Göran Lundahl överlämnade till folkhälsominister Gabriel Wikström på tisdagen. Utomhusplatser där rökförbud föreslås är uteserveringar, entréer till byggnader där…

  Svensk tobakspolitik 2016 Nyheter