fbpx
In english
MENY

Fimpa ciggen tillsammans!

Det är 2019 nu. Det är dags för ett kraftigt gemensamt nej till rökning i Sverige. Varför?
Jo, för att rökningens konsekvenser är enorma, både för samhälle och individer.
De som drabbas värst är de som har det svårast i livet. Nästan alla som börjar röka är barn.
Så vill vi inte ha det. Därför sprider vi nu kampanjen Fimpa ciggen tillsammans.
Att gemensamt säga nej till rökning är inte att vara en glädjedödare, eller att begränsa människors fria vilja.
Det är att bry sig. Och det hjälper även dem som har svårast att sluta.
Hjälp oss att sprida filmerna på den här sidan. Tillsammans kan vi få fler att säga nej till tobak. Ju fler som står bakom ett nej till tobak, desto större chans att våra politiker agerar så att ingen mer ska behöva bli rökare.

Tack!


Filmer

Här nedan ser du filmerna från kampanjen. Under fem veckor lägger vi upp en ny film här varje vecka! Hjälp Tobaksfakta att sprida budskapet; se filmerna och dela dem i dina sociala medier!

Film 1: tobak är det värsta beroendet av alla

Varje år börjar 16 000 människor att röka i Sverige. Av dem är 14 400 barn. Samhällskostnaden för rökningens konsekvenser uppgår till svindlande 75 miljarder kronor varje år. Det är lika mycket som vi lägger på utbildning i Sverige.

 


Film 3: Rökningen minskar men ojämlikheten ökar

Fler unga tjejer än killar börjar röka, och kvinnor drabbas hårdare av rökningens hälsokonsekvenser. Rökning är ett ojämlikt beroende som påverkar olika grupper olika mycket, och vi behöver hjälpas åt för att få en jämlik hälsa där alla har samma möjligheter att göra hälsosamma val i vardagen.

 


 

Film 5: Goda nyheter till politiker

Politiker i alla partier har mycket att vinna på att agera för att minska tobaksbruket. 75 miljarder kan de spara in. Pengar som kan användas till att utveckla samhället istället. Det skulle gynna alla. Även dig.

Film 2: Meddelande från 2025

Här kommer en hälsning från år 2025: Tack ni engagerade politiker som 2019 tillsammans valde att stå upp mot folkhälsans fiende nr 1, tobaksindustrin. Ert stöd och era insatser har haft stor betydelse för att få stopp på rökningen. Nu är nästan alla i Sverige rökfria,  många människoliv har räddats och Sverige har pengar över att investera i skola, vård och infrastruktur.

 


Film 4: Tobaksindustrin har medvetet gjort cigaretterna ännu giftigare

Visste du att tobaksindustrin gör cigaretterna mer giftiga och att rökning är den största orsaken till förtida död? 12000 människor i Sverige dör varje år på grund av rökning. En påminnelse om det kan motivera oss att göra allt vi kan för att få ned tobakskonsumtionen.

Läs mer om bakgrunden till kampanjen

Det är 2019 nu, och vi tycker att rökning snart borde vara passé. Därför har vi tagit fram några filmer som vi vill sprida till politiker och allmänhet. Tanken är att innehållet ska väcka reflektion och motivera till att agera för att få stopp på rökningen. Ju fler som tycker att ett rökfritt samhälle verkar vettigt desto större chans att vi lyckas. Hjälp oss se till att hela samhället fimpar ciggen, genom att sprida filmerna till så många som möjligt!

 

Läs hela artikeln här.


 • 2019-01-17

  Unga med psykosomatiska besvär röker mer än andra

  Användningen av alkohol, narkotika och tobak bland unga ökar ju fler psykosomatiska besvär de uppger att de har. Tydligast är sambandet när det gäller rökning och narkotika. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).   Utredarna hade förväntat sig att finna en samvariation, det vill säga en koppling, mellan psykosomatisk ohälsa och användning av alkohol,…

  Fimpa ciggen tillsammans! Nyheter
 • 2019-01-14

  Film: Meddelande från 2025

  Här kommer en hälsning från år 2025: Tack ni engagerade politiker som 2019 tillsammans valde att stå upp mot folkhälsans fiende nr 1, tobaksindustrin. Ert stöd och era insatser har haft stor betydelse för att få stopp på rökningen. Nu är nästan alla i Sverige rökfria,  många människoliv har räddats och Sverige har pengar över att investera i skola, vård…

  Fimpa ciggen tillsammans! Nyheter
 • 2019-01-14

  ”Skrämmande – men inget nytt att rökningen kostar”

  De åtta riksdagspartierna och Feministiskt initiativ har fått svara på hur de ser på de nya uppgifterna att samhällets kostnader för rökning är minst 75 miljarder kronor per år. Det är mer än dubbelt så mycket som man tidigare har beräknat och lika mycket som kostnaderna för hela utbildningsväsendet. Alla partier svarade på enkäten. ”Den nya siffran är anmärkningsvärd och…

  Fimpa ciggen tillsammans! Nyheter
 • 2019-01-14

  Så här svarade partierna

  Med utgångspunkt i den nya siffran för samhällets kostnader ställde Tobaksfakta några frågor till de politiska partierna i riksdagen, samt Feministiskt initiativ. Läs partiernas fulla svar, samt Hans Gilljams kommentarer nedan. Hans Gilljam, professor emeritus i folkhälsovetenskap på Karolinska institutet, KI, är den som har tagit fram de nya siffrorna om rökningens kostnader för samhället. Här kommenterar han partiernas svar:…

  Fimpa ciggen tillsammans! Nyheter
 • 2019-01-09

  Rökningen mer än dubbelt så dyr än tidigare uppskattningar

  Det är idag allmänt rökningens konsekvenser kostar samhället enorma belopp. – Man pratade tidigare om 31,5 miljarder kronor, men nya uppskattningar tyder på att den siffran är alldeles för låg. Vi borde i stället räkna med som lägst 75 miljarder. Det säger Hans Gilljam, seniorprofessor i folkhälsovetenskap på Karolinska institutet, KI. Han har gjort en bedömning av kostnaden och utgått…

  Fimpa ciggen tillsammans! Nyheter
 • 2019-01-09

  Kampanj: Fimpa ciggen tillsammans

  Det är 2019 nu, och vi tycker att rökning snart borde vara passé. Därför har vi tagit fram några filmer som vi vill sprida till politiker och allmänhet. Tanken är att innehållet ska väcka reflektion och motivera till att agera för att få stopp på rökningen. Ju fler som tycker att ett rökfritt samhälle verkar vettigt desto större chans att…

  Fimpa ciggen tillsammans! Nyheter
 • 2019-01-08

  Film: tobak är det värsta beroendet av alla

  Varje år börjar 16 000 människor att röka i Sverige. Av dem är 14 400 barn. Samhällskostnaden för rökningens konsekvenser uppgår till svindlande 75 miljarder kronor varje år. Det är lika mycket som vi lägger på utbildning i Sverige. Hjälp Tobaksfakta att sprida budskapet, se filmen och dela den i dina sociala medier!   För att lägga upp filmen på…

  Fimpa ciggen tillsammans! Nyheter