fbpx
In english
MENY
Nyheter

Fimpa genom videomöten i Örebro län

2019-03-25

Universitetssjukhuset i Örebro erbjuder nu tobaksavvänjning digitalt. Patienten kan efter ett första fysiskt möte sitta hemma och delta i behandlingen via videolänk.

Tobaksavvänjning via videolänk möjligt i Örebro län. Foto: Universitetssjukhuset Örebro

 

–Vad vi vet är det ingen som har använt digitala möten för tobaksavvänjning tidigare. Det finns i alla fall inget publicerat om detta. Vi ser många användningsområden, till exempel som stöd vid rök- och alkoholfri operation. Det här känns som framtiden, säger Matz Larsson, överläkare vid Tobakspreventiva enheten, i ett pressmeddelande.

Att få folk att sluta röka är en mycket kostnadseffektiv insats inom vården. Genom den digitala behandlingen kan Tobakspreventiva enheten nå fler.

–Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten och sparar tid och pengar för dem som bor långt från sjukhus eller mottagning. Det ger en mer jämlik vård, säger Matz Larsson.

Behandlingen inleds med ett fysiskt möte. Övriga fem till åtta tillfällen sker digitalt hemifrån. Patienterna får göra uppgifter som hjälper dem att bryta vanor och de får strategier för att hantera röksuget. De kan också träffa en läkare via videolänk och få läkemedel utskrivna.

Region Örebro län har fått externa medel från Läkare mot Tobak och Lunds universitet för att genomföra utvecklingsarbetet med digitala vårdmöten vid tobaksavvänjning.

Läs hela pressmeddelandet

 

Comments are closed.