fbpx
In english
MENY
Nyheter

Finland skapar handlingsplan för att bli tobaksfritt till 2030

2018-06-01

Finland siktar på att få slut på användningen av tobaksprodukter före år 2030. En arbetsgrupp inom social- och hälsovårdsministeriet har presenterat ett betänkande om hur detta ska gå till för familje- och omsorgsminister Annika Saarikko. 

”Kan Finlands politiska styre förstå tobaksproblemets omfattning, karaktär och åtgärdbarhet – då borde Sveriges också kunna!”, skriver Göran Boëthius, Tobaksfakta, i en debattartikel på Nyheter24.

Det finländska betänkandet innehåller sammanlagt 44 förslag om åtgärder för att få stopp på tobaksbruket. Arbetsgruppen föreslår förändringar i fråga om bland annat lagstiftning och beskattning, utvidgning av rökfria miljöer, stöd för att sluta röka, höjning av åldersgränser, utvidgade rökförbud, slopande av smaktillsatser i all tobak, exponeringsförbud på säljställen, reklamfria tobaksförpackningar, begränsningar av resandeinförsel samt effektivare uppföljning av användningen av tobaks- och nikotinprodukter. 

– Det är också viktigt att förhindra att rökning ersätts med snus eller andra nya tobaksprodukter som hela tiden kommer ut på marknaden. Man ska komma ihåg att även dessa produkter är ytterst farliga för hälsan, sade arbetsgruppens ordförande Ilkka Oksala i ett pressuttalande.

Göran Boëthius efterlyser i sin debattartikel en lika målmedveten och konkret handlingsplan för det svenska genomförandet av Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Comments are closed.