fbpx
In english
MENY
Nyheter

Föräldrars rökning kan ge barn högt blodtryck

2011-01-13

Även hos barn i förskoleåldern ökar passiv rökning risken för högt blodtryck. Små barn som lever tillsammans med rökande föräldrar har oftare än andra jämnåriga ett förhöjt blodtryck. Det visar en studie som genomförts av forskare i Tyskland och Schweiz.

Högt blodtryck är en av de viktigaste riskfaktorerna bakom hjärt-kärlsjukdomar. Allt fler undersökningar tyder på att vuxna med högt blodtryck ofta har högre blodtryck redan som barn. Kunskapen om vad som påverkar blodtrycket hos barn är dock fortfarande liten.

I den aktuella studien ingick 4 236 friska barn i 6-årsåldern. 28,5 procent av barnens pappor och 20,7 procent av mammorna rökte. 11,9 procent av barnen hade två rökande föräldrar.

Kända riskfaktorer för högt blodtryck är övervikt (högt BMI), att vara för tidigt född, låg födelsevikt och att föräldrarna har högt blodtryck. Även när effekterna av dessa kända riskfaktorer togs med i beräkningen, syntes en tydlig blodtryckshöjande effekt av föräldrars rökning. Risken för ett högt blodtryck ökade med 21 procent.

Studien har publicerats online i väntan på tryckning i den vetenskapliga tidskriften Circulation som ges ut av American Heart Association

 

Comments are closed.