In english
MENY
Okategoriserat

Förgiftad av e-cigarettvätska avled

2017-04-27

Nu börjar rapporter komma även i Sverige om dödsfall på grund av förgiftning med e-cigarettvätska. Enligt Smålands-Tidningen har en vuxen person i Jönköpings län avlidit till följd av förgiftning av vätskan till e-cigaretter. Av den Lex Maria-anmälan som har upprättats av sjukhuset framgår att dödsfallet berodde på oralt intag av sådan vätska. Diagnosen i anmälan är toxisk effekt av tobak och nikotin och det hjärtstillestånd som uppkom gick inte att häva trots sjukhusvård. 

Enligt Smålands-Tidningen känner Giftinformationscentralen även till ett par tidigare svenska dödsfall på grund av e-cigarettvätska med nikotin. I USA har en rad sådana dödsfall rapporterats under de senaste åren. Nikotinhalten i påfyllningsvätskan till e-cigaretter är mycket hög och nikotin är ett dödligt gift redan vid låga doser.

Anmälningarna till Giftinformationscentralen om barn som förgiftats av nikotin från e-cigaretter ökar. De kan ha smakat på vätskan, fått den i ögonen eller andats in den. Bland symtomen finns kraftiga kräkningar, kallsvettning och hjärtklappning.

E-cigaretter med tillbehör säljs för närvarande oreglerat i vårt land, men regeringen har föreslagit en ny lag om e-cigaretter. Den kan träda i kraft 1 juli i år. Lagförslaget följer EU:s nya tobaksproduktdirektiv och innehåller bland annat regler om större produktsäkerhet. Förutom genomförande av EU-reglerna föreslår regeringen en 18-årsgräns för att få köpa e-cigaretter med nikotin.

Comments are closed.