fbpx
In english
MENY
Nyheter

Forskning visar: Marknadsföring ökar ungas rökning

2011-11-24

Tobaksindustrin brukar ofta förneka att dess marknadsföring syftar till att locka till sig nya kunder bland unga människor som inte börjat använda tobak. Ändå verkar det rimligt att tro att marknadsföring av tobak påverkar attityderna just hos unga ickerökare och gör dem mer intresserade av att pröva att röka. Det var utgångspunkten för forskare i Kanada och England som nyligen lade fram kraftull bevisning för att ungdomars risk att börja röka tydligt ökar ju mer tobaksreklam de kommer i kontakt med.

Forskarna gjorde en grundlig genomgång av den tillgängliga forskningen om  sambanden mellan marknadsföring av tobak och risken att unga börjar röka. De sökte igenom elva internationella forskningsdatabaser av hög kvalitet och fann sammanlagt 19 välgjorda studier som uppfyllde sökkriterierna. Studierna omfattade totalt över 29 000 ungdomar som var högst 18 år och inte rökte när studien började.  Ungdomarna följdes över tid och deras exponering för och /eller medvetenhet om tobaksreklam mättes på olika sätt. Exempelvis undersöktes hur många tobaksannonser i tidskrifter som ungdomarna sett och hur väl de kände igen cigarettmärkeslogotyper.

I 18 av de 19 studierna var det de ungdomar som sett mest tobaksreklam och/eller var mest medvetna om den som oftast började röka. Man kunde också se ett klart sk dos-respons-samband. Det betyder att de unga som mött mest tobaksreklam rökte mest och att det sedan fanns en fallande skala till de som sett minst reklam och rökte minst.

Här kan du läsa hela studien.

Comments are closed.