In english
MENY
Nyheter

Fyra av fem unga vill ha exponeringsförbud för tobak

2017-05-04

Fyra av fem ungdomar i vårt land vill förbjuda exponering av tobak i butik. Bland de ungdomar som röker stödjer två tredjedelar förslaget. Ungdomarna tror också att synliga cigarettpaket får unga att röka mer. Det visar en ny undersökning genomförd av Demoskop, på uppdrag av Cancerfonden.

Demoskop intervjuade i november i fjol 1 018 ungdomar i åldrarna 15-18 år. Resultatet visar att de flesta ungdomar vill ha ett slut på den massiva tobaksskyltningen i butikerna. De stöder det förslag om exponeringsförbud som Tobaksdirektivsutredningen lade fram i fjol och som många hoppas ska leda fram till ett lagförslag från regeringen i år. 

Även i befolkningen i stort finns enligt tidigare undersökningar, ett starkt stöd för exponeringsförbud och sju av tio remissinstanser stöder Tobaksdirektivsutredningens förslag.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och en rad av dess medlemsorganisationer arbetar nu för att lagförslaget ska bli verklighet och kunna klubbas av riksdagen. Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation har startat den gemensamma kampanjen Tobaksfria barn och arbetar där tillsammans för en skarpare tobakslagstiftning för att skydda våra barn. Ett mål för Tobaksfria barn är ett Rökfritt Sverige 2025.

– Om vi ska nå målet om ett rökfritt Sverige 2025 kan vi inte tillåta att en direkt hälsofarlig produkt fortsätter att ha den bästa platsen i butiken. Exponeringsförbud innebär att alla tobaksprodukter placeras i stängda skåp utom synhåll för kunderna. Det är en enkel åtgärd som skyddar framtida generationer mot tobakens allvarliga hälsokonsekvenser, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

På torsdagen medverkade Ulrika Årehed Kågström , Cancerfondens generalsekreterare, och Ellen Bracconier, ambassadör inom A Non Smoking Generation, i SvT:s Gomorron Sverige för att förklara varför ett exponeringsförbud är så viktigt.

– Varje år dör 12 000 personer i Sverige till följd av rökning. Så ska det inte behöva se ut i framtiden, sade Ulrika Årehed Kågström.

Mer:

Tobaksfakta har samlat fakta och nyheter om exponeringsförbud för tobak under rubriken Exponeringsförbud – NU!

En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14)

Se inslaget i Gomorron Sverige på SvT Play, börjar kl.7:46.

 

 

 

Comments are closed.