In english
MENY

Lär dig mer om de nya tobaksreglerna

Nya regler för att skydda våra barn

Den 20 maj 2016 började en rad nya regler att gälla i tobakslagen. Detta är en anpassning till det ändrade EU-direktivet om tobaksprodukter och samma eller likartade bestämmelser införs inom hela EU.

Lagändringarna ska framför allt göra tobaken mindre lockande för våra barn. Därför införs bl.a. bättre konsumentinformation på tobak och krav på varningsbilder på förpackningar.

Informationsfilmen Kiosken togs fram för att sprida medvetenhet om de nya varningsbilderna:

 

LÄNKAR

Kortfakta: Här är de viktigaste nyheterna i lagstiftningen

Kortfakta: Därför har uppgifter om tjära, kolmonoxid och nikotin slopats på cigarettpaketen

Kortfakta om förbudet mot smaktillsatser

Opinionsstudie av Novus, på uppdragas Tobaksfakta, om attityderna till tobaksregler, november 2016

Frågor och svar om de nya reglerna, hos Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens information om karaktäristiska smaker

Tobaksfaktas faktablad om varningsbilder på tobak

Youtubeprofil om varningsbilderna

Mer från Youtubers om rökning och varningsbilder:

 

 

 

 

Varningsbilder med tillhörande text ska täcka 65 % av fram- och baksidan på förpackningar för cigaretter och annan röktobak. Samma bilder används i hela EU. Här nedan ser du de 14 varningsbilder som används under det första året. 

Klicka på bilderna för att se fakta bakom varningarna!

tanderna-liten  stroke-liten  naraochkara-liten  nara-och-kara-liten  lungorna-liten

lungoperation-liten  impotens-liten  hjartinfarkt-vit-liten  halscancer-liten  fortrangningar-liten

fruktsamheten-liten  dodaofottbarn-liten  blindhet-liten  barn-liten

 

 • 2016-04-06

  Riksdagen klubbade skärpningar av tobakslagen

  Riksdagen röstade i dag ja till flera viktiga förändringar i tobakslagen. Förändringarna görs för att anpassa den svenska lagen till EU:s nya tobaksproduktdirektiv. Direktivet syftar bland annat till att göra tobak mindre attraktiv för framför allt ungdomar. Lagändringarna innebär att det blir förbjudet att smaksätta cigaretter och rulltobak med mentol och andra så kallade karaktäristiska smaker. Något sådant förbud för…

  Lär dig mer om de nya tobaksreglerna Nyheter
 • 2016-03-22

  Socialutskottet stöder nya tobakslagen

  Riksdagens socialutskott stöder regeringens förslag till de ändringar av tobakslagen som krävs för att anpassa den till EU:s tobaksproduktdirektiv. Det framgår av utskottets betänkande som blev klart den 22 mars. Viktigaste målgrupp för lagskärpningen är ungdomar. Bland de ändringar som tillstyrks är ett förbud för karakteristiska smaktillsatser i cigaretter och rulltobak och hälsovarningar som består av både text och bilder…

  Lär dig mer om de nya tobaksreglerna Nyheter
 • 2016-01-28

  ”Största tobaksreformen sedan rökfria krogar”

  ”De förändringar som regeringen nu går fram med är de den största reformen på tobaksområdet sedan krogen blev rökfri 2005.” Det skriver folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i en debattartikel i Aftonbladet. Folkhälsoministern presenterar den proposition som regeringen nu lägger fram för att genomföra EU:s nya tobaksproduktdirektiv. Åtgärderna som föreslås i propositionen innebär viktiga steg för att minska rökningen, framför allt…

  Lär dig mer om de nya tobaksreglerna Nyheter
 • 2016-01-19

  Folkhälsomyndigheten arbetar med nya tobaksregler

  Folkhälsomyndigheten rapporterar på sin webbplats om sitt pågående arbete med att utforma nya föreskrifter till den nya tobakslag som ska börja gälla senast 20 maj 2016. Arbetet sker parallellt med att regeringen skriver en proposition om förändringarna av lagen för att genomföra EU:s nya tobaksproduktdirektiv. De förändrade reglerna innefattar, som Tobaksfakta tidigare redovisat, bland annat strängare krav på märkning på tobakspaket,…

  Lär dig mer om de nya tobaksreglerna Nyheter
 • 2015-12-04

  Så ska regeringen stärka tobakslagen

  Regeringen överlämnade 4 december en remiss till lagrådet av en proposition med förslag till ändringar som anpassar den svenska tobakslagen till EU:s tobaksproduktdirektiv. I och med att lagrådsremissen överlämnades blev den offentlig och kan läsas i sin helhet (161 sidor) på regeringens hemsida. EU:s tobaksproduktdirektiv antogs i april 2014 och ledde till att regeringen tillsatte en utredning med uppgift att…

  Lär dig mer om de nya tobaksreglerna Nyheter
 • 2015-10-09

  Sista beslutet om nya cigarettpaketen

  EU-kommissionen fattade den nionde oktober det slutgiltiga beslutet om hur de hälsovarningar ska utföras som ska gälla för paket med cigaretter och rulltobak från maj 2016. Det är då som tobaksproduktdirektivet med beteckningen 2014/40/EU ska börja tillämpas i samtliga medlemsländer. Det av kommissionen nu fattade beslutet gäller tekniska detaljer i utformningen av de hälsovarningar som EU-parlamentet och ministerrådet tidigare enats…

  Lär dig mer om de nya tobaksreglerna Nyheter