fbpx
In english
MENY
Fakta

Internationella länkar

2013-05-02

Internationella länkar 

EUs hälsoportal – en officiell webbplats om folkhälsofrågor.  

Enddate – en sida från ASH i Australien om att sätta slutdatum för tobaken

WHOs Tobacco Free Initiative – allsidig information om tobak från Världshälsoorganisationen, bl a om den globala ramkonventionen mot tobak, FCTC, the Frame Work Convention on Tobacco Control

FCTC-underskrifter – här kommer man direkt till den sida som visar vilka länder som hitills skrivit under och ratificerat den globala Tobakskonventionen 

Framework Convention Alliance – en sammanslutning av över 350 organisationer i fler än 100 länder, FCAs syfte är att främja införandet av Tobaskonventionen i världens länder

WHOs Country profiles – databas med fakta om tobakspolitik och tobaksstatistik i Europas länder

WHOs The Tobacco Atlas – en atlas över tobaksbrukets utbredning i världen, andelen rökare i varje land och grafik som visar alla väsentliga aspekter av tobak

Tobacco. org Updates   –  en innehållsrik och aktuell nyhetsservice om tobak med en fyllig förteckning över alla slags tobakssajter

Centers for Disease Control and Prevention – amerikansk hälsomyndighet på vars sajt man bl a hittar alla Surgeon General´s rapporter som flera gånger handlat om tobak och varit epokgörande

Surgeon general  – folkhälsomyndighet vars sajt innehåller bl.a. faktablad och fylligare material om 2004 års rapport om tobakens skadeeffekter

Surgeon generals specialsajt som visar tobakens hälsoeffekter på ett tydligt sätt med hjälp av animationer.

TobaccoFactFile – en brittisk informationskälla om tobak späckad med kortfattade fakta som kan sökas på ämnesområden eller länder

Tobaksdöden i 52 industriländer – uppdaterad statistik 2004 i den berömda undersökning av Richard Peto och Richard Doll som visar att varannan rökare dör i förtid

Aktuellt om tobak i Norge  Sosial- og helsedirektoratets hemsida

Stop-tabac – en schweizisk sajt för rökavvänjning på både engelska och franska. Sedan man besvarat ett antal frågor får man en individuell bedömning av det bästa sättet att sluta röka

Physicians for a Smokefree Canada  – Kanadas Läkare mot tobak

Tobacco-Free Kids störst av USAs ideella organisationer som arbetar för att minska tobaksbruket bland de unga

Tobacco-Free Kids – reklambildsgalleri. En stor och användarvänlig databas med massor av tobaksreklamens bilder uppdelade på länder, märken och tillverkare

Truth in Advertising – en annan sajt med reklambilder från 1940- och 1950-talen när tobaksreklamen lovade inte bara ett bättre utan till och med ett längre liv

Smoke Free Movies – en viktig amerikansk webbsida om rökning på film och TV. Innehåller forskning och åtgärdsförslag.

ASH – Action on Smoking and Health  – en aktiv och respekterad amerikansk organisation som arbetar mot tobak med stöd av frivilliga bidrag

ASH – engelska Action on Smoking and Health – en innehållsrik och viktig sajt om tobak

www.quitnet.org/ – en webb-sajt som ger hjälp att sluta röka. Från det väl utvecklade programmet mot tobak i Massachusetts

Globalink, www.uicc.ch/ – Globalink är en sajt hos internationella unionen mot cancer i Genève. För tillgång till hela servicen krävs medlemskap

International Network of Women Against Tobacco, INWAT  – nätverk av kvinnor som arbetar mot tobak och som lägger tonvikten på kvinnliga aspekter i forskning och upplysning om tobak

Tobacco Control Archives avslöjande dokument om tobaksindustrin, bl a den omtalade the Brown & Williamson Collection

Smokefree World – amerikansk sajt som listar rökfria restauranger, kaféer och klubbar världen runt. Även svenska näringsställen finns med. Listorna blir efter hand allt utförligare

Neutrala förpackningar – en kanadensisk webbsida med samlad internationell information om neutrala tobaksförpackningar (plain packaging)

Comments are closed.