fbpx
In english
MENY
Nyheter

Japan Tobacco förnekar att bolaget förhalar neutrala paket

2015-07-03

Tobaksbolaget Japan Tobacco International Ireland, JTI Ireland, förnekar att företaget försöker fördröja ett beslut av EU-domstolen om införande av neutrala tobaksförpackningar. Det är inte i bolagets kommersiella intresse att försena avgörandet av frågan, hävdar JTI Irelands juridiska ombud Paul Sreenan. Om den nya lagen om neutrala paket i Irland träder i kraft i maj 2016 som regeringen beslutat, behöver företaget vara väl förberett att ändra sina produktionslinjer för att inte tappa marknadsandelar, säger Paul Sreenan, enligt Irish Times.

Tobaksbolaget har, som Tobaksfakta tidigare rapporterat, överklagat den irländska statens beslut att införa neutrala, standardiserade tobaksförpackningar. Regeringen vill att delar av överklagandet hänvisas till EU-domstolen. Det gäller bland annat JTI:s påstående att artikel 24.2 i EU:s nya tobaksproduktdirektiv är ogiltig. Denna artikel säger att medlemsländerna får gå längre än direktivet kräver (hälsovarningar som täcker 65 % av paketens fram- och baksidor) om det är berättigat för att skydda folkhälsan.

EU-domstolen kommer senare i år att behandla liknande frågor från England och Wales. JTI motsätter sig att det irländska överklagandet skickas vidare till EU-domstolen och regeringen ser detta som ett försök att fördröja EU-domstolens handläggning av frågan om neutrala förpackningar i England. Detta tillbakavisar nu bolaget.

Comments are closed.