fbpx
In english
MENY
Nyheter

Långt kvar till tobaksmålen visar ny rapport från Tobaksfakta

2014-07-01

Inget av den svenska folkhälsopolitikens fyra tobakspolitiska delmål till 2014 kommer att uppnås. Det konstaterar Paul Nordgren, tobakspolitisk expert, i en ny rapport från Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Folkhälsopolitiken och tobaken – uppnår vi målen? är en genomgång av läget när det gäller de fyra nationella delmål för minskat tobaksbruk som fastställdes 2003:

  • en tobaksfri livsstart från år 2014,
  • en halvering till år 2014 av antalet ungdomar som börjar röka eller snusa,
  • en halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest, och att
  • ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning.

Paul Nordgren har analyserat aktuella siffror på de fyra delmålsområdena. Slutsatsen blir att inget av målen nås. Ofödda och barn utsätts fortfarande för passiv rökning, antalet ungdomar som börjar röka har långt ifrån halverats, rökningen i utsatta grupper har minskat något men inte alls med hälften och många utsätts fortfarande för andras tobaksrök mot sin vilja.

”Sverige har inte lyckats nå de mål för tobaksarbetet som ställts upp i den nationella folkhälsopolitiken. De insatser som kunde har lett till att målen nåddes – många av dem redan genomförda i andra länder – har inte prioriterats. Detta trots att vi sedan länge har åtagit oss att arbeta aktivt mot tobaken, både genom nationella strategier och inter­ nationella avtal”, skriver Paul Nordgren, och efterlyser en nystart i tobakspolitiken:

”Sverige var länge ett föregångsland i arbetet för minskat tobaksbruk, och det kan vi bli igen. Det kräver dock att vi lever upp till de beslut som redan tagits och äntligen går från ord till handling.”

Ladda ned rapporten här.

 

Comments are closed.