fbpx
In english
MENY
Fakta

Svenska länkar

2013-05-02

 Sluta-röka-linjen     

Folkhälsoguiden 

Cancerfonden 

Hjärt-Lungfonden 

Läkare mot tobak

Sjuksköterskor mot tobak

Tandvård mot tobak

Lärare mot tobak   

Psykologer mot tobak

A Non Smoking Generation

Riksförbundet SMART

Visir

Samtalet om tobak – webbaserad interaktiv utbildning i motiverande samtal och tobaksavvänjning.

sundkurs.se – webbaserad utbildning om levnadsvanor, det finns en version för hälso- och sjukvårdspersonal och en för allmänheten

Folkhälsomyndigheten

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS , finansierar bl. a. forskning om tobaksbruk

forskning.se – forskningsnyheter från svenska lärosäten och forskningsinstitutioner, bl. a om hälsa, folkhälsa och tobaksfrågor

KOL  – webbsida med ett nationellt vårdprogram för kroniskt obstruktiv lungsjukdom som tillkommit på initiativ av Svensk Lungmedicinsk förening

En Rökfri Operation – nationell kampanj för rökstopp i samband med operation, initierad av Svensk Ortopedisk förening  

Drogportalen

Netdoktor.se – stor hälsosajt med en fyllig avdelning om tobak.

Sjukvardsradgivningen.se – nationell hälsosajt med fakta och fördjupning kring levnadsvanor, hälsa och sjukdomar.

 

Comments are closed.