fbpx
In english
MENY
Opinion

Låt 31 maj bli manifestation mot tobaksindustrins marknadsföring!

2013-04-29

Nu är det en månad kvar till den internationella Tobaksfria dagen, 31 maj. Världshälsoorganisationen WHO har i år som tema för Tobaksfria dagen valt temat Stoppa all marknadsföring av tobak! (“Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship”). Bakgrunden är att alltför få länder idag lever upp till tobakskonventionens rekommendation om stopp för marknadsföring av tobak.

WHOs tobakskonvention, som Sverige ratificerade år 2005, är i artikel 13 mycket tydlig om hur parterna ska arbeta för att stoppa marknadsföringen av tobak. Åtagandet gäller inte enbart traditionell marknadsföring som annonser och stortavlor (som ju är förbjuden i Sverige sedan flera år) utan de i dag dominerade marknadsföringsmetoderna; butiks- och paketreklamen.

I tillämpningsföreskrifterna till artikel 13 i tobakskonventionen rekommenderas länderna att införa bland andra följande åtgärder för att stoppa marknadsföringen av tobak:

  • Varje part ska införa ett totalförbud mot all reklam för tobak, sponsring som främjar tobakskonsumtion och övrig marknadsföring av tobak. Förbudet ska gälla även på säljställen och inkludera förbud mot självbetjäningsautomater.
  • Länderna ska även arbeta för införandet av neutrala paket.
  • Förbud mot internetförsäljning och ”brand-stretching” (andra produkter benämns med samma namn som en tobaksprodukt).
  • Länderna ska även införa åtgärder för att skydda mot försåtlig tobaksreklam via media, politiken och kulturen.
  • Åtgärder ska även vidtas för att begränsa glorifieringen av tobak i film, på TV och liknande.

När det gäller exponeringsförbud, neutrala paket och självbetjäningsapparater finns inga förbud i Sverige, snarare har Sverige vad gäller de neutrala paketen och exponeringsförbudet arbetat emot sådana regler. Tobaksfakta hoppas att WHOs tobaksfria dag 31 maj ska bli en manifestation mot tobaksindustrins marknadsföringsmetoder så att Sverige också så snart som möjligt lever upp till tobakskonventionens förbud mot all marknadsföring av tobak.

I våra faktablad Om exponeringsförbud och Om neutrala paket hittar du mer information om några av tobaksindustrins vanligaste marknadsföringsmetoder.

 

 

Comments are closed.