In english
MENY
Opinion

”Neutrala paket gynnar inte illegal handel”

2016-06-08

Ingenting talar för att neutrala cigarettpaket skulle trigga den illegala tobakshandeln. Det skriver företrädare för Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – i ett debattsvar på nyheter24.se. Debattartikeln är ett svar på en artikel som tidigare publicerats på samma sajt och där skribenten Tom Lesnak hävdar att neutrala tobaksförpackningar gynnar kriminalitet och olaglig tobakshandel. Intressant nog har samma artikel med påståenden om samband mellan neutrala paket och illegal tobakshandel även publicerats i Malaysia, vilket är ett tydligt exempel på tobaksindustrins världsomspännande arbete för att med skrämseltaktik försöka stoppa effektiva tobakslagar.

”Det ingår i tobaksindustrins strategier att skrämma politiker och allmänhet för katastrofala följder av nya restriktioner eller höjda tobaksskatter”, skriver Tobaksfaktas Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, och Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, i sitt debattsvar. De framhåller att den process som föregick införandet av rökfria serveringar i Sverige 2005 är ett praktexempel på detta. Enligt tobaksbolagen och deras ombud skulle ett rökförbud innebära katastrofer. Restauranger och kaféer skulle gå i konkurs.Många restaurangägare blev oroliga och var emot ett rökförbud. Nu står det klart att rökförbudet blev rena vinsten.

Denna gång är det reklamfria, standardiserade (”neutrala”) cigarettpaket som tobaksindustrin påstår kan få katastrofala effekter.  Det tobaksbolagen stöder sig på är en räkning av tomma, kastade cigarettpaket de låtit göra i Australien sedan neutrala paket införts där 2012. Undersökningen beskrivs dock av ansvariga myndigheter som oseriös. Studier med vetenskapliga metoder visar tvärtom att ingen ökning av illegal handel skett. Däremot är det fler unga som inte velat börja röka.

Neutrala paket, ”plain packaging”, är en effektiv tobaksförebyggande metod och rekommenderas i den internationella tobakskonventionen. Allt fler länder följer Australiens exempel. Frankrike och England införde neutrala paket 20 maj i år, flera andra länder har beslutat att göra det. Norge hör till dessa och frågan diskuteras och utreds även i Sverige. 

”I det läget ser tobaksindustrin inte någon annan utväg än att skrämmas med ökad illegal handel”, skriver Margaretha Haglund och Ewy Thörnqvist.

När det gäller den illegala tobakshandeln påpekar de att WHO:s tobakskonvention erbjuder effektiva verktyg även på denna punkt. I ett protokoll som arbetats fram av konventionens parter finns bindande riktlinjer för global bekämpning av illegal tobakshandel. I riktlinjerna ingår märkning för spårning av tobaksvaror och licensiering hela vägen från tillverkare till försäljare. Tobaksindustrin ska inte få påverka systemets utformning, mer än vad som absolut krävs, rent praktiskt. EU har, som Tobaksfakta berättade igår, beslutat att ratificera protokollet, som fortfarande väntar på tillräckligt många ratificeringar för att bli lagligt bindande.

 

 

Kommentarer inaktiverade.