fbpx
In english
MENY
Nyheter

Ny rapport om tobaksutvecklingen i Norden

2018-03-14

En ny rapport från Nordens välfärdscenter beskriver den aktuella tobaksutvecklingen i de nordiska länderna. Rapporten heter Rökavvänjning i den nordiska regionen men handlar inte enbart om avvänjning utan tecknar en bredare bild av tobaksvanornas utveckling , tobakspolitiken och det förebyggande arbetet i de nordiska länderna. 

I rapporten konstateras att cirka 50 000 människor dör av tobaksrelaterade sjukdomar varje år i Norden. Rökning är en av de största individuella hoten mot folkhälsan, mätt med sjuklighet och dödlighet. 

Publikationen har getts ut på danska och på engelska och ger bland annat en inblick i hur arbetet med tobaksavvänjning är uppbyggt i de olika länderna. Intressanta exempel på metoder som testats lyfts också fram.

Rapporten har getts ut inom ramen för det nordiska tobaksprojekt som Nordens välfärdscenter driver.

 

 

Comments are closed.