fbpx
In english
MENY
Nyheter

Ny reviderad upplaga av Dödligt inflytande

2014-09-29

Nu presenterar Tobaksfakta – oberoende tankesmedja en ny, reviderad, upplaga av vår efterfrågade skrift om tobaksindustrins arbetsmetoder: Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid.

Den nya upplagan har uppdaterats med de senaste uppgifterna på olika områden och kompletterats med fler aktuella exempel på hur tobaksbolagen arbetar för att förhindra, försena och försvaga lagar och andra åtgärder som syftar till att minska tobaksbruket.

Sedan den första upplagan av boken kom ut har EU efter en mångårig beslutsprocess röstat igenom ett nytt tobaksproduktdirektiv. Direktivet ska nu genomföras i medlemsländerna och kommer att förstärka tobakslagstiftningen i Sverige och andra länder. Bland annat kommer tobaksförpackningarna att göras mindre lockande och e-cigaretter kommer att regleras på ett tydligt sätt. I den andra upplagan av Dödligt inflytande kan du läsa om de enorma lobbyansträngningarna från industrin för att försvaga direktivet och helst stoppa det. Bland de nya exemplen finns också flera som visar hur bristfälligt den svenska regeringen lever upp till tobakskonventionens artikel 5.3 som kräver att tobaksindustrin hålls borta från tobakspolitiken.

Skriftens andra upplaga kommer att lanseras på den nationella tobaksförebyggarkonferensen LUFT i Umeå 2-3 oktober. Skriften kommer att finnas för utdelning i Tobaksfaktas monter.

Med lanseringen av skriftens andra upplaga avslutas vårt treåriga projekt för att informera om tobaksindustrins arbetsmetoder. Projektet har finansierats med medel från Statens folkhälsoinstitut och senare Folkhälsomyndigheten.

Här kan den nya versionen av skriften beställas och laddas ned.

 

Comments are closed.