fbpx
In english
MENY
Nyheter

Nya Folkhälsomyndigheten har startat sin verksamhet

2014-01-02

Den 1 januari gick Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet i graven samtidigt som den nya Folkhälsomyndigheten såg dagens ljus. Folkhälsomyndigheten har övertagit de uppgifter som de avvecklade myndigheterna Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarade för. Det gäller bland annat folkhälsoinstitutets arbete med prevention och tillsyn på tobaksområdet. Även större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen, har överförts till Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten verkar, enligt sin nyöppnade webbplats, för likvärdiga förutsättningar för god hälsa genom att

  • följa befolkningens hälsoläge och analysera bakomliggande faktorer
  • utvärdera folkhälsoinsatser
  • främja hälsa
  • förebygga sjukdomar
  • stödja smittskyddsarbetet med epidemiologiska och mikrobiologiska analyser

Myndigheten har cirka 450 anställda och verksamheten bedrivs både i Östersund och i Solna. De dokument om tobak som tidigare låg på folkhälsoinstitutets hemsida ska nu gå att finna hos den nya myndigheten.

Comments are closed.