In english
MENY

Nya regler ger bättre konsumentupplysning på tobak

Flera av de nya tobaksreglerna handlar om att göra konsumentupplysningen på förpackningarna tydligare och bättre. Förändringarna gör tobaksvarorna mindre lockande för barn och ger vuxna tobaksanvändare korrektare information.

tpd-affisch_tryck-424x600_fotorVarningsbilder med tillhörande text (s.k. kombinerade hälsovarningar) ska täcka 65 % av fram- och baksidan på förpackningar för cigaretter och annan röktobak. Samma varningsbilder används i hela EU. Det finns tre uppsättningar med 14 bilder i varje. Varje uppsättning ska användas under ett bestämt år och växlas på årsbasis. Varningstexter trycks på paketens sidor. Rökavvänjningsinformation som hänvisar till Sluta-Röka-Linjen visas under hälsovarningarna med bild och text. Förbud mot vissa vilseledande uppgifter har också införts. Uppgifter om halter av tjära, nikotin och kolmonoxid får t.ex. inte finnas på förpackningen eftersom sådana uppgifter vilseleder konsumenter att tro att vissa cigaretter är mer hälsosamma.

När det gäller cigarrer, cigariller och liknande gäller till stor del samma regler, men där krävs endast varningstexter – inga bilder – på förpackningarna. Örtcigaretter behöver inte heller några bildvarningar utan endast varningstexten Att röka denna produkt skadar din hälsa. Även för förpackningar av snus gäller nya regler sedan 20 maj 2016.

Tillverkarna får sälja slut på förpackningar med det gamla utseendet fram till 20 maj 2017. Därför dyker cigarettpaketens varningsbilder och övriga nyheter upp successivt på butikshyllorna.