fbpx
In english
MENY
Fakta

Nytt faktablad om tobakens miljöpåverkan

2019-03-13

Utarmade jordar, förorenade vatten, skövlade skogar – det är några av de effekter som tobaksodling orsakar runt om i världen. Tobaksproduktionen släpper ut växthusgaser, orsakar luftföroreningar och kemiskt avfall. Cirka 80 procent av nedskräpningen i svenska städer är tobaksrelaterad. Bland annat hamnar en miljard fimpar, som innehåller över 7000 giftiga kemikalier, på gator, i avlopp och i vatten.

Tobakens effekter på människors hälsa är väl dokumenterade, men att tobaksproduktionen i alla led har stora effekter på miljön är mindre känt. Läs mer om detta i vårt nya faktablad Ekologiska fotavtryck – om tobakens påverkan på miljön.

Comments are closed.