fbpx
In english
MENY
Nyheter

Nytt material för att skydda barn mot tobaksrök

2019-01-15

Nu finns ett material, Skydda barn mot tobaksrök, som kan användas för diskussion och reflektion med föräldrar om passiv rökning. 

Materialet har tagits fram av arbetsgrupp tobak i samverkan med barnhälsovården, mödrahälsovården och Kommunikationsstaben i Region Sörmland samt Vårdcentralen och familjecentralen i Vingåker.

Syftet med materialet är att sprida kunskap och öka medvetenhet om riskerna, samt uppmuntra föräldrar och blivande föräldrar att skydda sina barn från passiv rökning. Målet är att bidra till att skapa förutsättningar för att barn ska få möjlighet att växa upp i en hälsosam miljö.

Materialet består av filmer, affischer, bilder och diskussionsfrågor. Materialet kan användas för erfarenhetsutbyte i föräldragrupper eller vid enskilda möten med föräldrar.

Filmen med tillhörande material finns här:

 

Comments are closed.