In english
MENY
Fakta

Om passiv rökning

2011-02-24

Den som röker en cigarett andas själv in högst en fjärdedel av röken. Resten går ut i omgivningen. De personer som finns där och själva kanske aldrig rökt eller slutat röka blir passiva rökare. De drabbas av nikotinet och alla övriga kemikalier som den brinnande cigaretten producerar. Upprepad passiv rökning under en längre period utsätter de drabbade för samma typ av hälsorisker som rökaren, även om riskökningen är lägre.

Det finns ett användbart biologiskt mått på passiv rökning. Det heter kotinin och är en nedbrytningsprodukt av nikotinet. Kotinin kan spåras i kroppen upp till en vecka efter det att en icke rökare senast utsattes för tobaksrök.

 • När en cigarett brinner sprider den cirka 7 000 kemiska ämnen. Ett 50-tal av dem är cancerframkallande eller misstänks framkalla cancer. Ett par av dem är totalförbjudna i svenska arbetsmiljöer av arbetarskyddsstyrelsen – utom när de produceras av cigarettrökare. Ämnena heter betanaftylamin och 4-aminodifenyl.

Den rök som går ut i omgivningen kallas sidorök. Den innehåller fler partiklar än den s k huvudrök som rökaren drar in. Mängden partiklar och nikotin är dubbelt så stor per volymenhet än den rökaren drar i sig. Det beror på att cigaretten brinner sämre mellan puffarna. Då sjunker temperaturen och förbränningen minskar. När rökaren suger in rök ökar draget, temperaturen stiger och förbränningen blir effektivare. Dessutom passerar röken ett filter.

Den passive rökaren får ändå i sig mindre kemikalier än rökaren tack vare att röken hinner spädas ut innan den når lungorna.

Ofrivilliga rökare kan snabbt själva konstatera att ögon och luftvägar irriteras av cigarettröken. Det är kroppens sätt att varna. Astmatiker får ofta andningssvårigheter. Under de senaste 10-15 åren har det kommit en rad forskningsrapporter som visar att passiv rökning orsakar ännu allvarligare hälsoeffekter.

 • Risken för lungcancer ökar enligt ett flertal rapporter med cirka 30 procent för den icke rökare som lever länge tillsammans med en rökare. Man har nyligen också konstaterat ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar. Enligt Miljöhälsorapport 2001 från Socialstyrelsen orsakar passiv rökning drygt 1 000 hjärtinfarkter i Sverige varje år. Minst 500 av de drabbade dör. Senare uppskattningar refererade av Statens folkhälsoinstitut (2010), menar att antalet döda minskat till ca 200 per år. Orsaken skulle bl a vara införandet av rökfria serveringar och rökfrihet på arbetsplatser.

Barn med rökande föräldrar skadas ofta. Det starkaste sambandet – särskilt med mammans rökning – finns hos barn under två år. Astma och öroninflammationer är vanligare hos barn som tvingas leva med tobaksrök. Utvecklingen av barnens lungfunktion kan också hämmas. Svenska undersökningar visar att många astmasjuka barn har betydande mängder kotinin i kroppen. Att barn får i sig mer nikotin och andra gifter i röken än vuxna kan bero på att de rör sig mer och andas snabbare.

Sambandet upptäcktes 1950
Första gången som passiv rökning sattes i samband med astma hos barn var i USA 1950. En läkare behandlade ett astmasjukt barn en längre tid utan framgång. Plötsligt försvann astman. Längre fram återkom den lika plötsligt. När läkaren frågade ut mamman visade det sig att hon var storrökare, men att hon försökt sluta en tid. Det var under uppehållsperioden som barnet slapp sjukdomen. Nu vet man att 20-30 procent av barnastman orsakas av passiv rökning.

I början av 1980-talet kom flera studier om riskerna med passiv rökning. Den japanske forskaren Takesi Hirayama hade undersökt antalet dödsfall i lungcancer hos icke rökande kvinnor gifta med rökare och jämfört resultatet från en motsvarande undersökning bland rökfria par. Den studien visade att risken att dö i lungcancer var 40 procent högre hos kvinnorna som var gifta med rökande män.

Tobaksindustrin satsade väldiga belopp när den gick till motangrepp mot Hirayama i annonser över hela världen. Långsiktigt fick kampanjen den effekten att fler forskare började undersöka sambanden mellan passiv rökning och lungcancer – och även andra sjukdomar.

1986 publicerades två viktiga rapporter om dessa samband. En kom från the Surgeon General i USA (vice hälsominister och officiell talesman i hälsofrågor) och den andra från en expertkommitté inom Världshälsoorganisationen som utrett riskerna med passiv rökning. Båda slog fast att passiv rökning kan orsaka lungcancer och att barn till rökare har mer besvär och sjukdomar i andningsvägarna än barn till icke rökare.

I samma klass som asbest
1993 klassades tobaksrök av den amerikanska federala miljömyndigheten, EPA, som ett cancerframkallande ämne av kategori A, d v s i samma grupp som till exempel asbest. Resultaten från ett 30-tal epidemiologiska studier anses styrka EPAs klassificering.

4 000 passiva rökare beräknas dö i lungcancer i USA varje år medan 37 000 dör i hjärt-och kärlsjukdomar. I Sverige beräknas upp till 60 lungcancerfall om året bero på passiv rökning. En australisk studie visar hur blodkärlen påverkas negativt av passiv rök. Studien omfattade 78 friska icke rökande män i åldern 15 till 30 år och visade att artärernas elasticitet hade minskat hos dem som utsatts för passiv rök regelbundet i mer än tre år. Artärerna hos de rökfria kunde vidgas åtta procent jämfört med 3,2 procent hos de mest utsatta passiva rökarna.

Den minskade elasticiteten anges som ett tidigt tecken på kärlsjukdom. The New England Journal of Medicine rapporterade om studien i april 1996.

I augusti 1999 publicerade specialtidningen Tobacco Control, som ges ut av the British Medical Journal, en rapport om en studie som baseras på forskning i Nya Zeeland och som visar att riskerna för slaganfall (stroke) ökar hos passiva rökare med 88 procent bland män och 66 procent bland kvinnor. För rökarna själva ökar risken fyrfalt. Skillnaden i risk mellan rökare och icke-rökare blir tydligast när man jämför rökarna med icke-rökare som inte utsätts för passiv rökning. Studien pekar på att riskerna för skador på blodkärlen är större än cancerrisken vid passiv rökning.

Helene Wallskär
Granskat och uppdaterat 2010-05-11 av professor Hans Gilljam, Karolinska Institutet, Stockholm
Uppdaterat 2017-03-02 av Helene Wallskär

Taggar:

22 Svar på Om passiv rökning

 1. […] ”Risken för lungcancer ökar enligt ett flertal rapporter med cirka 30 procent för den icke rökare som lever länge tillsammans med en rökare. Man har nyligen också konstaterat ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar. Enligt Miljöhälsorapport 2001 från Socialstyrelsen orsakar passiv rökning drygt 1 000 hjärtinfarkter i Sverige varje år. Minst 500 av de drabbade dör. Senare uppskattningar refererade av Statens folkhälsoinstitut (2010), menar att antalet döda minskat till ca 200 per år. Orsaken skulle bl a vara införandet av rökfria serveringar och rökfrihet på arbetsplatser” http://www.tobaksfakta.se/bibliotek/tobaksskador/om-passiv-rokning/    […]

 2. Anne Rajakontu skriver:

  Rökning, värre än misshandel, mordförsök? Agan har förbjudits i Sverige, men att utsätta både små barn och vuxna för rökning, det är tillåtet.
  Barnen utsätts framför allt på grund av att föräldrar röker hemma. Det är härliga sommartider, ändå tvingas man att själv stanna inne när grannen går ut för att tända en cigarett.

  • Annica skriver:

   Anne,

   Jag håller fullständigt med dig om kommentaren men framförallt sista meningen. Vi som INTE valt in rök i våra liv ska behöva tvingas ta hänsyn till de som röker. Upplevde det senast igår då jag satt på en uteservering. Vi satte oss medvetet på ett bord så långt bort som möjligt från ett rökande par gäster. Deras vänner dyker upp och sätter sig i princip brevid oss, trots att det fanns plats på andra sidan. Bolmar som sjutton.

   Mitt sällskap reagerade och ville att vi skulle byta bord, pga jag är gravid. Men jag ställer mig frågan – VARFÖR betyder mitt obehag mindre än barnet i magen? Jag blev precis lika irriterad över hänsynslösheten de flesta rökare har även innan jag var gravid.

   Med detta sagt är jag tidigare periodvis rökare. Dock tog jag alltid hänsyn till de runtomkring, vilket verkar fallit bort någonstans hos de flesta som röker.

   Varför ska jag behöva ange ett sjukdomsskäl (ex astma) för att rökare ska visa hänsyn? Borde inte obehag räcka som ett damn bra argument?

   För att dra det vidare skulle man i praktiken kunna sätta sig i närheten av andra personer och börja svinga en golfklubba eller kniv. Jag skadar ingen men personen- rna kommer med största sannolikhet att känna obehag. Och åter igen, med största sannolikhet, kommer jag att bli ombedd att sluta och om jag inte gör det, ev även bli ”omhändertagen”. Det är ju inte lika socialt accepterat att vifta runt med kniv eller golfklubba som att utsätta andra för rök.

   • Carl skriver:

    Annica: Varken du eller barnet i magen riskerar några bestående men av att hamna intill en rökare på en uteservering. Att byta bord vid en uteservering enbart på grund av oron för riskerna med passiv rökning är att gå till måttlös överdrift.

    Riskerna med passiv rökning ska förstås inte underskattas, men man ska ha klart för sig att det då handlar om långvarig och intensiv exponering för andras rök (främst genom att man bor ihop med någon som röker stora mängder inomhus), inte om att tillfälligt sitta bredvid en rökare och särskilt inte utomhus.

    Passiv rökning bidrog säkerligen till att min mormor utvecklade den lungcancer som så småningom tog hennes liv. Hon blev 60 år och hade i nästan 40 år levat tillsammans med min storrökande morfar, som rökte två paket cig om dagen när han var i gång som värst.

    Att du känner obehag är naturligtvis en annan sak och något som man kan hoppas att dina medmänniskor vill ta hänsyn till. Men argumentet är i sig rätt svagt. Uteserveringar är nu i princip de enda näringsställen där man har laglig rätt att röka medan man äter eller dricker, och det finns inget som ger dig rätt att kräva att andra ska avstå från sin lagliga rätt.

    • Hanna skriver:

     Varför ska jag behöva utsättas för avgaser från bilar när jag själv inte har körkort eller bil? Vilken nytta har jag av att andra kör bil? Ta ansvar och skona andra från ert bilåkande och avgaserna det avger. Avgaser är en av de största miljöbovar som finns och kommer utrota hela mänskligheten en vacker dag om ingenting händer. Men vad är det att tänka på när man måste känna lukten av lite rök på en uteservering. Prioriteringar idag alltså.
     Men jag har sagt det förr och säger det igen, slutar du köra bil så jag slipper dina avgaser så slutar jag med glädje att röka.

     • Milla skriver:

      Så du menar att du inte åker bil? Självklart kan jag hålla med dig om att onödigt många människor tar bilen när de kan avstå, men bilen ger i alla fall något tillbaka, tillskillnad från rökning.

    • Mats Svensson skriver:

     ”Uteserveringar är nu i princip de enda näringsställen där man har laglig rätt att röka medan man äter eller dricker, och det finns inget som ger dig rätt att kräva att andra ska avstå från sin lagliga rätt.”

     Du är förstås medveten om att det är EXAKT den attityden som kommer att leda till det snart kommer att bli förbjudet att röka även där?

     Du hade kunnat visa lite hänsyn, men nej. För om det är ”lagligt” så ska man förstås göra det, även om det uppenbarligen är hänsynslöst.

     Men att gräva sin egen grav, är uppenbarligen något rökare är experter på.

    • Katarina Westlund skriver:

     Tyvärr är det så att man faktiskt kan riskera bestående men av att vara intill rökare, enligt olika studier.

 3. Jonas skriver:

  Vi har rökande granne i lägenheten under vår. Detta medför att det nattetid kommer in tobaksrök i min 2-åriga dotters sovrum. I snitt är nog tobaksrök 1 timme per natt i hennes rum. Hur FARLIGT är detta egentligen för min dotter?

  (Självklart har jag snackat med grannen, men utan resultat. En luftrenare kommer därför att inhandlas)

 4. […] Passiv rökning […]

  • EB Engberg skriver:

   Har också en rökande granne i lägenheten under mig Hon blev sjuk för 5-6 år sedan och sitter sen dess inne och röker den mesta av sin vakna tid röken går upp till mig och känns i garderober o andra utrymmen Farligt?Svara

 5. Veronica skriver:

  Det här kallar jag ett svagt argument:

  ”Uteserveringar är nu i princip de enda näringsställen där man har laglig rätt att röka medan man äter eller dricker, och det finns inget som ger dig rätt att kräva att andra ska avstå från sin lagliga rätt”.

  Det är heller inte olagligt att ha sex med djur, så för all del ta för dig, det är ju din lagliga rätt..

  Rökning är en enorm hälsofara, speciellt för den som röker. problemet är att effekterna inte visar sig på en gång, vilket är en av de stora anledningarna till att så många röker idag. skulle du få cancer av ditt första bloss så skulle vi inte ha problem med rökning idag, för ingen skulle medvetet utsätta sig för något sånt (om man inte var självmordsbenägen). Att rökning dessutom orsakar obehag för andra och på lång sikt även en hälsofara är starka argument för att vi borde förbjuda rökning över huvud taget. Men människan är i de flesta fall egocentrisk, enspårig och bekväm av sig, vilket är synd, för vi förstör för oss själva, för våra barn och för framtiden.

  Kalla det hela att vara överdriven och dramatisk, men det gör inte det hela mindre sant för det!

 6. Thord skriver:

  Jag har hört att det ska finnas en undersökning som påvisar att man utsätts för passiv rökning från rökare i ca 20 minuter efter det att rökaren tog sista blosset. Jag har inte lyckats hitta något om detta och det är förmodligen inte en svensk undersökning. Det jag tänker på i det här sammanhanget är när man reser med t ex tåg och rökarna går ut och röker vid varje uppehåll och sedan tar med sig den passiva rökningen in på tåget. Någon som vet om det finns någon sådan här undersökning?

  • Kaj Toivosson skriver:

   Denna fråga är jag också väldigt intresserad av att få svar på men hittar heller ingen information i ämnet. Jag röker nämligen men endast utomhus och visar stor hänsyn. Men vad händer då jag blåst ut röken utomhus och sedan går in. Ok, det luktar om mig ett tag men hur mycket farliga ämnen innehåller mina andetag sedan jag släckt min cigarett?

 7. Sven-Olof skriver:

  Har bott i ett bostadsbolag i närmare 20 år.
  Nu har det bolaget sålt ut en mindre del, kanske för gammalt att
  driva vidare men ändå viss lönsamhet fortfarande.
  Ett antal nya hyresgäster har tillkommit varav flera rökare.
  Rök/lukt kommer in i min lägenhet genom 3 fönster och även dörren.
  Rökningen pågår fredag – söndag intensivt men även vardagar. Kan inte
  vädra ut eftersom ventilation inte finns. Undertryck i lägenhete
  så eventuell vädring slår tillbaka.
  Gamla hyresvärden och även den nya påstår att de rökande hyresgästerna
  har full rätt att låta röken gå in i grannarnas lägenheter.

  Otäta fönster och dörrar men de klarar ändå inte luftbytet.

 8. […] den som var i rummet att tvingas andas in dessa giftmoln. Då på den tiden fanns inte begreppet passiv rökning. Men jag kände att även min hälsa berördes av gaserna. När en cigarett brinner sprider den […]

 9. […] är också hyresgäster i flerbostadshus och boende i en bostadsrättsförening som utsätts för passiv rökning när grannar röker på sina balkonger och […]

 10. […] Nästan obegripligt stort. Relaterat: Vad innehåller en cigarett? Relaterat: Fakta om rökning. Relaterat: Om passiv […]

 11. […] Mer om passiv rökning  […]

 12. Max skriver:

  Källor???

 13. Monika Munkhammar skriver:

  jag sitter ute och röker på verandan till det hus jag hyr. hur långt sprider sig röken/rökdoften? kan grannen 10 meter bort känna den?