fbpx
In english
MENY

Projekt

Projekt 2018:

Tobaksfria barn – vuxnas ansvar

I enlighet med barnrättskonventionen och tobakskonventionen är barns rätt till en tobaksfri uppväxt beroende av vuxenvärldens insikt och ansvarstagande genom lagstiftning, policybeslut, riktlinjer och opinionsbildning.

”Barns rätt är vuxnas ansvar” är därför det genomgående temat i detta samarbetsprojekt på nationell och regional nivå. Projektansvarig organisation är Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

 


Tidigare projekt:


Tobaksfakta informerar om nya tobaksregler

5258

Den 20 maj 2016 började en rad nya regler att gälla i tobakslagen.  Detta är en anpassning till det ändrade EU-direktivet om tobaksprodukter och samma eller likartade bestämmelser införs inom hela EU. Lagändringarna ska framför allt göra tobaken mindre lockande för våra barn. Därför införs bl.a. bättre konsumentinformation på tobak och krav på varningsbilder på tobaksförpackningar.

Med ekonomiskt stöd av Folkhälsomyndigheten gör Tobaksfakta under hösten och vintern 2016 en extra informationssatsning för att sprida kunskap om de nya reglerna och varför de kommit till.

 


Tobaksindustrins arbetsmetoder

Tobaksindustrins och folkhälsans intressen är oförenliga. Det konstaterade världens länder i den internationella tobakskonventionen. Den slår fast att tobaksindustrin och dess allierade måste hållas utanför folkhälsopolitiken. Men industrin gör allt vad den kan för att stoppa effektiva tobaksbegränsadeåtgärder världen över.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja utvecklade under projekttiden kunskapsspridningen om tobaksindustrins metoder för att stoppa tobaksförebyggande lagstiftningen. Vi gav bland annat ut skriften ”Dödligt inflytande”

 


Barnets rätt i tobaksfrågan

Barnkonventionen och tobakskonventionen säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid. Tobaksfakta drev tillsammans med flera samarbetspartners detta projekt för att lyfta fram barnens perspektiv i tobakspolitiken.