In english
MENY

Publikationer

Här hittar du de böcker, rapporter, foldrar och faktablad som vi producerar. Allt samlat på ett ställe.

Faktablad

Tobak hindrar hållbar utveckling

Om rökfria utomhusmiljöer

Om exponeringsförbud

Om tobakslagen

Om tobaksskatter

Om varningsbilder

Om neutrala paket

Om tobaksindustrin

Om smaktillsatser i tobak

Om e-cigaretter

Om smuggling

Om nikotin

Om snuset

Kortfakta och foldrar

Folder på engelska om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Ny märkning på tobak – bättre konsumentupplysning (sammanfattning av de viktigaste förändringarna i tobakslagen efter genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv)

Stärk barnets rättigheter i tobaksfrågan

Kortfakta om exponeringsförbud

Kortfakta om neutrala paket

Uppnår vi målen för folkhälsopolitiken?

Böcker och skrifter

Tobakskonventionen  …från individens livsstil till samhällets ansvar…    Andra reviderade upplagan,  januari 2018   Beställ

Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning        Beställ 

Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid    Andra, reviderade, upplagan                                Beställ 

Boken Livräddarna om några framgångsrika decennier i svenskt tobaksförebyggande arbete

Rapporter och PM

Bryr sig svenska politiker om tobakskonventionen? En studie av riksdagspartiernas tobakspolitiska prioriteringar våren 2018

Tobaksfaktas rekommendationer om lagstiftning om e-cigaretter, PM

Tobaksfaktas skuggrapport som kommenterar regeringens svar om implementeringen av tobakskonventionen, maj 2011

Tobaksfaktas skuggrapport på engelska

Tobaksfaktas översättning av NCD Alliance´s rapport om epidemin av icke smittsamma sjukdomar

Tidsgräns för tobaksförsäljning i Sverige, en opinionsstudie genomförd av Novus på uppdrag av Tobaksfakta i oktober 2011