In english
MENY

Publikationer

Här hittar du de böcker, rapporter, foldrar och faktablad som vi producerar. Allt samlat på ett ställe.

Böcker och skrifter

Val 2014/Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för? Folder baserad på en undersökning gjord av Tobaksfakta.

Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning        Beställ 

Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid    Andra, reviderade, upplagan                                Beställ 

Boken Livräddarna om några framgångsrika decennier i svenskt tobaksförebyggande arbete

Rapporter och PM

Tobaksfaktas rekommendationer om lagstiftning om e-cigaretter, PM

Folkhälsopolitiken och tobaken – uppnår vi målen? Juni 2014

Tobaksfaktas skuggrapport som kommenterar regeringens svar om implementeringen av tobakskonventionen, maj 2011

Tobaksfaktas skuggrapport på engelska

Tobaksfaktas översättning av NCD Alliance´s rapport om epidemin av icke smittsamma sjukdomar

Tidsgräns för tobaksförsäljning i Sverige, en opinionsstudie genomförd av Novus på uppdrag av Tobaksfakta i oktober 2011

Opinionsstudie bland riksdagskandidater inför valet 2010, en Novusstudie på uppdrag av Tobaksfakta

Tobaken hindrar hållbar utveckling, PM om tobaken och hållbarhetsmålen

Faktablad

Om tobakslagen

Om tobaksskatter

Om varningsbilder

Om neutrala paket

Om tobaksindustrin

Om snuset

Om exponeringsförbud

Om smaktillsatser i tobak

Om rökfria utomhusmiljöer

Om e-cigaretter

Om smuggling

Om nikotin

Kortfakta

Ny märkning på tobak – bättre konsumentupplysning (sammanfattning av de viktigaste förändringarna i tobakslagen efter genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv)

Stärk barnets rättigheter i tobaksfrågan

Kortfakta om exponeringsförbud

Kortfakta om neutrala paket

Uppnår vi målen för folkhälsopolitiken?