fbpx
In english
MENY

Publikationer

Här hittar du de böcker, rapporter, foldrar och faktablad som vi producerar. Allt samlat på ett ställe.

Faktablad och foldrar

Om rökfria utomhusmiljöer (april 2019)

Ekologiska fotavtryck – om tobakens miljöpåverkan (Mars 2019)

Om olaglig handel med tobaksprodukter (feb 2019)

Om nya produkter med tobak och nikotin (okt 2018)

Tobakskonventionen – för en tobaksfri och hållbar framtid (apr 2018)

Tobak hindrar hållbar utveckling (feb 2018)

Om e-cigaretter (nov 2017)

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 (in English, oct 2017)

Om exponeringsförbud (sep 2017)

Nya regler om smaker i tobak (jan 2017)

Ny märkning på tobak – bättre konsumentupplysning (sammanfattning av de viktigaste förändringarna i tobakslagen efter genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv; jan 2017)

Myten om den ”svaga” cigaretten. Om varför halterna av tjära, nikotin och kol- monoxid tagits bort på cigarettpaketen (jan 2017)

Stärk barnets rättigheter i tobaksfrågan (2016)

Om tobakslagen (dec 2016)

Om tobaksskatter (nov 2016)

Om varningsbilder (nov 2016)

Om smaktillsatser i tobak (maj 2016)

Om snuset (maj 2016)

Om neutrala paket (apr 2016)

Om smuggling (mar 2016)

Om nikotin (nov 2015)

Om exponeringsförbud (okt 2015)

Om neutrala paket (okt 2015)

Om tobaksindustrin (sep 2014)

Uppnår vi målen för folkhälsopolitiken? (jun 2014)

 

Rapporter och PM

Bryr sig svenska politiker om tobakskonventionen? En studie av riksdagspartiernas tobakspolitiska prioriteringar våren 2018 (uppdaterad version med bilaga, aug 2018)

Tobaksfaktas rekommendationer om lagstiftning om e-cigaretter, PM (apr 2016)

Tobaksfaktas skuggrapport (in English; mar 2012)

Tobaksfaktas översättning av NCD Alliance´s rapport om epidemin av icke smittsamma sjukdomar (2011)

Tidsgräns för tobaksförsäljning i Sverige, (opinionsstudie genomförd av Novus på uppdrag av Tobaksfakta; okt 2011)

Tobaksfaktas skuggrapport som kommenterar regeringens svar om implementeringen av tobakskonventionen (maj 2011)

 

Böcker och skrifter

Tobakskonventionen – från individens livsstil till samhällets ansvar   (Andra, reviderade, upplagan,  jan 2018) Beställ

Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid  (Andra, reviderade, upplagan, 2014)  Beställ 

Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning (2013) Beställ 

Livräddarna om några framgångsrika decennier i svenskt tobaksförebyggande arbete (bok, 160 sidor; 2007)