fbpx
In english
MENY
Nyheter

Punktskatt på e-cigaretter får godkänt av lagrådet

2018-02-09

Regeringens förslag om punktskatt på e-cigaretter och andra nikotinprodukter utan tobak har passerat lagrådets granskande ögon utan att väcka invändningar. Regeringen kommer nu att lägga fram en proposition för riksdagen, som planeras behandla den 20 mars. Enligt förslaget ska den nya lagen träda i kraft 1 juli i år.

Lagförslaget innebär att det införs en punktskatt på ”nikotinhaltiga vätskor som används i elektroniska cigaretter och på nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak”. Produkter som klassificeras som läkemedel är undantagna.

Vätskorna beskattas med 2 kronor per milliliter och andra nikotinhaltiga produkter beskattas med 200 kronor per kilogram. Tillverkare, importörer och distansförsäljare blir skattepliktiga.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja välkomnar att e-cigaretter och liknande produkter beläggs med punktskatt, men anser att skattenivån är för låg samt att även e-cigaretter utan nikotin bör omfattas. I ett remissyttrande om förslaget framhåller Tobaksfakta att e-cigaretternas riskprofil fortfarande är otillräckligt utforskad samt att dessa produkter riskerar att bli en inkörsport till tobaksbruk för barn. Högre skatt höjer oftast priset vilket är ett effektivt sätt att göra produkterna mindre attraktiva för barn.

En mycket positiv aspekt av regeringens förslag är att det omfattar även andra nya nikotinprodukter än nuvarande e-cigaretter. Produktutvecklingen på området går snabbt och på andra marknader finns redan ett antal tobaksfria produkter som tillför nikotin på andra sätt än e-cigaretter och som ännu inte lanserats på bred front i Sverige. Det är, menar Tobaksfakta, bra ur förebyggande synvinkel att införa en skattereglering som omfattar även de produkter som kan förväntas dyka upp på marknaden de närmaste åren.

 

Comments are closed.