fbpx
In english
MENY
Nyheter

Regeringens förslag om ny e-cigarettlag klart

2017-03-07

Regeringen har nu lämnat sin proposition om den försenade nya e-cigarettlagen till riksdagen. Riksdagsledamöterna har fram till 29 mars på sig att skriva motioner med anledning av lagförslaget. Den 11 maj kommer riksdagen, enligt nuvarande planering, att debattera och besluta om förslaget. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år. 

Den föreslagna lagen omfattar enbart e-cigaretter som innehåller nikotin. De utan nikotin omfattas ej. Regeringen hänvisar till att EU:s tobaksproduktdirektiv enbart tar upp e-cigaretter med nikotin, samt att när det gäller produktsäkerhet så finns det redan lagar som även e-cigaretter utan nikotin och deras påfyllningsbehållare omfattas av.

Lagförslaget syftar till att genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv i svensk lag. En del kompletterande regler föreslås också, bland annat en 18-årsgräns.

Regeringen föreslår inte lika starka begränsningar av marknadsföringen av e-cigaretter som av tobaksreklam. Tobaksvaror får endast marknadsföras på försäljningsställena, men reklam för e-cigaretter kommer däremot enligt regeringens förslag att vara tillåten bland annat på affischer, i reklambroschyrer, på etiketter och på förpackningar. E-cigarettreklam i tidningar och tidskrifter förbjuds enligt förslaget, liksom reklam i radio och TV och på Internet. Samtidigt ska det dock vara tillåtet att sälja e-cigaretter på nätet och reklamförbudet sägs gälla sådant som går längre än att ”passivt tillhandahålla” produkterna.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – har tagit fram ett underlag om vilka regler som är viktiga att införa för e-cigaretter för att skydda våra barn. Många av dessa saknas i regeringens förslag.

 

 

 

Comments are closed.