fbpx
In english
MENY
Nyheter

Rökfri tobak förbisett folkhälsoproblem visar ny världsrapport

2014-12-17

Över 300 miljoner människor i minst 70 länder världen över använder olika former av rökfri tobak. Rökfri tobak kan ha många allvarliga hälsoeffekter och det utbredda bruket av tuggtobak, snus och andra rökfria produkter är ett förbisett folkhälsoproblem. Det konstateras i den första globala rapporten om användningen och folkhälsoeffekterna av rökfri tobak.

Rapporten Smokeless Tobacco and Public Health: A Global Perspective har skrivits av 32 ledande experter och publiceras av amerikanska Centers for Disease Control and Prevention, CDC, och National Cancer Institute. Författarna konstaterar att rökfri tobak  används i alla regioner i världen och att bruket är särskilt vanligt i Sydostasien.

Det finns många olika varianter av rökfri tobak och hälsoeffekterna av de olika varianterna varierar. Det finns dock inga rökfria tobaksprodukter som inte bevisats skada hälsan. Forskare har funnit att rökfri tobak kan öka risken för bland annat muncancer, cancer i struphuvudet, bukspottkörtelcancer och slemhinneskador i munnen. Om en gravid kvinna använder rökfri tobak har det en negativ påverkan på barnet och kan bland annat orsaka missbildningar, dödfödsel, låg födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd. Vissa rökfria produkter, bland annat det svenska snuset, har även kopplats till dödlig utgång av stroke och hjärtinfarkt samt till diabetes typ 2.

Rökfri tobak är precis som röktobak starkt beroendeskapande.

–      Den rökfria tobakens skadliga inverkan på den globala hälsan kommer att öka i takt med att tobaksbolagen hittar nya sätt att marknadsföra sina dödliga produkter och utveckla mer attraktiva rökfria produkter, säger Matthew Myers, ordförande i organisationen Campaign for Tobacco-Free Kids, i en kommentar till rapporten.

–      Beslutsfattare måste agera lika beslutsamt för att minska detta tobaksbruk som när det gäller rökning. Alla länder som anslutit sig till tobakskonventionen måste se till att fokusera även på den rökfria tobaken när konventionens artiklar implementeras.

Här kan du läsa hela rapporten.

 

Comments are closed.