fbpx
In english
MENY
Nyheter

Rökning under graviditet kan ge fetma och diabetes hos döttrar

2013-06-04

Döttrar till kvinnor som rökt under graviditeten har ökad risk för både fetma och för diabetes när de själva blir gravida. Det visar ny svensk forskning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia.

Det finns mycket forskning som visar negativa effekter hos barnet om mamman röker under graviditeten, men det handlar mest om effekter som visar sig redan hos fostret eller under barndomen. Sambanden mellan rökning under graviditet och barnets hälsa som vuxen har inte studerats lika mycket.

Den nu aktuella studien leddes av forskaren Kristina Mattsson, Lunds universitet. Forskargruppen använda uppgifter från det medicinska födelseregistret om kvinnor födda 1982 eller senare och som fått minst ett barn. Forskarna jämförde kvinnor som under sin egen fostertid exponerats för att mamman rökte och kvinnor som haft en rökfri fostertid. 

Jämförelserna visade att rökexponering under den egna fostertiden ökade risken för graviditetsdiabetes med som mest 62 procent. Dessa kvinnor hade också upp till 58 procent högre risk för fetma.

I artikeln om studien diskuterar forskarna möjliga förklaringar till dessa samband. En av dessa är att tobaksexponering under fosterutvecklingen kan påverka kroppens aptitreglering. Sådana samband har setts vid djurförsök. Även flera andra möjliga biologiska förklaringar finns.

Länk till sammanfattning av studien

 

Ett svar på Rökning under graviditet kan ge fetma och diabetes hos döttrar

  1. […] att flickebarn till rökande mödrar löper en ökad risk för både diabetes och övervikt. Även Tobaksfakta rapporterar om […]