In english
MENY
Nyheter

Så utvecklas kommunernas ANDT-arbete

2018-01-03

Kommuner som avsätter mer arbetstid för samordning och planering av sitt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) har bättre förutsättningar för arbetet och gör fler förebyggande aktiviteter. Detta inte alltför överraskande samband syns tydligt i Folkhälsomyndighetens nya faktablad om ANDT-arbetet i kommunerna 2011-2016.

I fyra faktablad presenterar Folkhälsomyndigheten utvecklingen av det lokala ANDT-förebyggande arbetet, inklusive tillsynsarbetet enligt alkohollagen och tobakslagen i Sverige. Faktabladen baseras på Länsrapportens årliga undersökningar. Faktabladen riktar sig till regionala och lokala ANDT-samordnare och tillsynshandläggare, politiker, beslutsfattare och andra som är intresserade av att följa upp det ANDT-förebyggande arbetet.

Några slutsatser i faktabladen:

  • Majoriteten av kommunerna deltog i länsstyrelsernas nätverk och upplevde ett stöd av dessa.
  • Andelen kommuner som hade samordnare för det ANDT-förebyggande arbetet ökade något under perioden 2011–2016.
  • Förutsättningarna för det förebyggande arbetet är bättre i kommuner som avsätter mer arbetstid för samordning och planering av det ANDT-förebyggande arbetet.
  • Tillsyn av rökförbudet på skolgårdar ökade varje år men tillsynsbesöken ligger fortfarande på låga nivåer i förhållande till antal skolor.
  • Stora kommuner, kommuner med hög mediannettoinkomst eller stor andel med längre utbildning har ofta bättre förutsättningar för det ANDT-förebyggande arbetet.
  • Åtgärder mot langning av tobak minskade under perioden.

 

 

Comments are closed.