fbpx
In english
MENY
Nyheter

”Sambandet mellan snus och diabetes viftades bort”

2019-03-04

Den som har hög konsumtion av snus har en ökad risk att få diabetes typ 2 enligt en svensk studie som publicerades 2017. Margareta Norberg, en av forskarna bakom studien, är dock förvånad över hur lättvindigt resultaten viftades bort.

–När artikeln om snus och diabetes kom blev den av vissa bemött på ett väldigt ovederhäftigt sätt. Det verkar som om de inte ens hade läst artikeln, i vart fall inte att vi hade tagit hänsyn till andra viktiga riskfaktorer för diabetes i analyserna, säger hon.

Margareta Norberg är forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Studien om snus och diabetes var ett samarbete mellan forskare vid Karolinska institutet och universiteten i Umeå och Lund. Resultaten publicerades i Journal of Internal Medicine.

Forskarna följde 54 500 män som inte var rökare mellan åren 1990 och 2013, baserat på data från fem olika studier, och fann att risken att utveckla diabetes ökade med drygt 40 procent för dem som snusade mer än fyra dosor i veckan och med nästan 70 procent för dem som snusade mer än fem–sex dosor i veckan jämfört med att inte snusa.

–Det var en väldigt stor studie, den var longitudinell, och vi hade tagit hänsyn till andra faktorer som är viktiga för att utveckla diabetes som rökning, övervikt, fysisk inaktivitet, problematisk alkoholkonsumtion, ålder och utbildningssituation. Även när de faktorerna var inräknade i analysen stod storsnusare kvar. Denna ökade risk för diabetes är lika stor som den riskökning som kommer av rökning, vilket är ganska välkänt, säger Margareta Norberg.

–Det är ju märkligt att man trots sammanvägning med andra viktiga riskfaktorer för diabetes och att det var en longitudinell studie kan utöva kritik mot den fastän resultatet är statistiskt signifikant.

Hon letar fram information på Swedish Matchs hemsida där studien beskrivs så här:

”I en samlad dataanalys av fem kohorter* fann man inget samband mellan snus och diabetes, men däremot iakttogs en ökad risk för diabetes bland storkonsumenter.”

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Diabetes/

–Den beskrivningen är ju delvis felaktig och samtidigt motsägelsefull. Det var ett väldigt tydligt samband mellan snus och ökad risk för diabetes om man snusade mer än fyra dosor i veckan, säger Margareta Norberg.

Är snus ett bra alternativ vid rökavvänjning?

– Inte när det gäller diabetes. Om man är rökare och övergår till snus och snusar mer än fyra dosor i veckan minskar man inte risken att få diabetes. Snus kan vara ett alternativ, ifall att man inte klarar att sluta röka på annat sätt, om man vill undvika risk för lungcancer och KOL, för där är det sannolikt förbränningsprodukterna vid rökning som är skadliga och det har ju inte snus. Den som snusar ökar inte sin risk för att få hjärtinfarkt och stroke, men däremot har en snusare som fått hjärtinfarkt eller stroke en större risk att dö på grund av det jämfört med personer som fått hjärtinfarkt och inte snusar. Det är väl ändå en ganska viktig information, säger hon.

Hur rapporterade dagstidningarna om studien?

–Även om riskökningen enbart på grund av snusning inte är så stor för en man så får även en liten riskökning stor effekt för folkhälsan eftersom så stor andel av männen snusar. Idag snusar nästan en femtedel av den manliga befolkningen och då bidrar snusningen till många diabetesfall på befolkningsnivå. Det är svårt att få det att gå fram, tyvärr, inte ens sjukvårdspersonalen känner alltid till det här som kallas epidemiologisk paradox. 

*Kohort är en beteckning på en grupp individer med vissa gemensamma kännetecken. I den aktuella studien följdes män som inte rökte och inte hade diabetes i början av studien under lång tid.

Läs mer om studien

Artikel på tobaksfakta: ”Snusare har ökad risk för typ2-diabetes”

Journal of Internal Medicine

Folkhälsomyndigheten: Snusbruk och hälsorisker

Comments are closed.