fbpx
In english
MENY

Seminarium: Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Ny riksdag, ny politik?

Välkommen till ett seminarium tillsammans med Yrkesföreningar mot Tobak och Tobaksfakta – oberoende tankesmedja!

Trots Sveriges bejakande 2005 av Tobakskonventionen och dess åtgärder, trots regeringens höga ambitioner förra mandatperioden, går det tobaksförebyggande arbetet trögt. Oavsett utfallet av pågående regeringsbildning måste den nya riksdagen inse sin möjlighet att – över partigränserna – verka för ett formellt politiskt beslut om en utfasningsstrategi och dess praktiska genomförande.

Ur programmet:

  • Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Hur kommer vi vidare? Göran Boëthius, Tobaksfakta
  • Aktuellt om WHOs tobakskonventionen. Margaretha Haglund, Tobaksfakta
  • ILO och tobaksindustrin. Oscar Ernerot, LO
  • Tobaksindustrin i sociala medier. Helen Stjerna, A Non Smoking Generation
  • Folkhälsomyndighetens uppdrag i ett Endgame-perspektiv. Josefin P Jonsson, Folkhälsomyndigheten
  • Så här gör ledarländerna i Tobacco Endgame-processen. Hans Gilljam, Läkare mot Tobak
  • Så satsar landstinget. Joanna Stjernschantz Forsberg, Stockholms läns landsting
  • En aktiv tobakspolitik – en förutsättning för framgång. Panelsamtal med inbjudna deltagare med erfarenheter av tobakspolitiskt arbete i riksdagen. Samtalsledare Margaretha Haglund
  • Tobaksfria barn – vuxnas ansvar! Sprid film och upprop!

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Tid: Tisdag 20 november kl 12.00-15.30 

Anmälan till seminariet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025:

*obligatoriska fält.

 

 

OBS: ”Det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsans intressen”. I enlighet med Tobakskonventionen, ratificerad av Sverige 2005, och dess artikel 5.3 ska folkhälsoarbetet fredas ”från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin”. Representanter från tobaksindustrin och e-cigarettindustrin och de som främjar deras intressen har därmed inte tillträde till seminariet.

Frågor om seminariet:
Lena Sjöberg, kanslichef Yrkesföreningar mot Tobak lena@ymtkansli.org
Göran Boëthius, boethius@tobaksfakta.se