In english
MENY
Nyheter

Socialministern gästade YmT:s 25-årssymposium

2017-11-11

– Vi SKA nå ett rökfritt Sverige till 2025. Så är det bara, sade socialminister Annika Strandhäll, S, när hon i fredags gästtalade på ett symposium för att uppmärksamma Yrkesföreningar mot Tobaks 25-årsjubileum.

Socialminister Annika Strandhäll gratulerade yrkesföreningar mot Tobak på 25-årsdagen.

Det har gått 25 år sedan Läkare mot Tobak bildades efter att tobakseldsjälen Margaretha Haglund (då på folkhälsoinstitutet, i dag Tobaksfaktas tobakspolitiska expert) utmanat läkarna att engagera sig i tobaksfrågan. Snart bildades även Sjuksköterskor mot Tobak och Tandvård mot Tobak och efter ytterligare tid också Lärare mot Tobak och Psykologer, Socionomer & Folkhälsovetare mot Tobak. De fem föreningarna samlas under paraplyet YmT, Yrkesföreningar mot Tobak, och hör till Tobaksfaktas grundare, tillika medlemsorganisationer.

Vid sitt 25-årssymposium blickade YmT-företrädarna både bakåt och framåt tillsammans med inbjudna gästtalare. En av dem var socialminister Annika Strandhäll som gratulerade till ett framgångsrikt kvartssekel och utlovade nya utmaningar för frivilligorganisationerna på tobaksområdet.

– Ojämlikheten i hälsa är självförstärkande och på tobaksområdet blir detta nästan övertydligt, sade hon.

– Vår tobakspolitik handlar om något så enkelt och grundläggande som att fler människor ska få mer tid tillsammans med sina nära och kära.

Hon redogjorde för de senaste årens förstärkningar av tobakslagstiftningen, som till större delen handlat om att genomföra EU:s nya tobaksproduktdirektiv.

– Det är viktiga steg, men mer behöver göras, inte minst för att förhindra att unga börjar använda tobak, sade hon.

Regeringen förbereder för närvarande en proposition med fler lagförslag på tobaksområdet. Den utredning som är utgångspunkt föreslår exponeringsförbud, fler rökfria utemiljöer och licensplikt för tobakshandlare. Vad av detta som kommer med i propositionen återstår att se, liksom när den är klar. Annika Strandhäll hoppades att den kan läggas fram före jul. Hon påpekade att det osäkra parlamentariska läget i riksdagen påverkar arbetet med propositionen och framhöll att frivilligorganisationernas opinionsbildning är viktig för att få igenom så starka förslag som möjligt.

Comments are closed.