fbpx
In english
MENY

Statistik och länkar

 • 2018-12-19

  Rökningen fortsätter att minska i Sverige

  Rökningen i Sverige fortsätter att minska bland både kvinnor och män. Bland ungdomar ökar användandet av e-cigaretter stort. Det visar den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten respektive CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Folkhälsomyndigheten följer våra tobaksvanor inom ramen för folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, som genomförs vartannat år. Årets undersökning visar på en fortsatt positiv utveckling. År 2007 rökte 14 procent av…

  Statistik och länkar Nyheter
 • 2016-12-09

  Aktuell statistik om tobak

  Rökningen minskar både bland vuxna och bland skolelever. Det visar den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten respektive CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Folkhälsomyndigheten följer våra tobaksvanor inom ramen för den årliga folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. De senaste siffrorna är från 2016.  De visar en fortsatt minskning av dagligrökningen, en kraftig minskning av då-och-då-rökningen sedan året före och ett oförändrat snusande. Enkäten…

  Statistik och länkar Fakta
 • 2014-03-04

  Svag minskning av andelen rökare

  Allt färre röker, men minskningarna går nu ganska långsamt. Tre år i rad har andelen vuxna dagligrökare legat på elva procent. Det visar statistiken för 2013 från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, som genomförs av Folkhälsomyndigheten och som publicerades på tisdagen. I många år har fler vuxna kvinnor än män varit dagligrökare, men 2013 var andelen elva procent…

  Statistik och länkar Nyheter
 • 2013-05-02

  Internationella länkar

  Internationella länkar  EUs hälsoportal – en officiell webbplats om folkhälsofrågor.   Enddate – en sida från ASH i Australien om att sätta slutdatum för tobaken WHOs Tobacco Free Initiative – allsidig information om tobak från Världshälsoorganisationen, bl a om den globala ramkonventionen mot tobak, FCTC, the Frame Work Convention on Tobacco Control FCTC-underskrifter – här kommer man direkt till den sida som visar vilka länder…

  Statistik och länkar Fakta
 • 2013-05-02

  Svenska länkar

   Sluta-röka-linjen      Folkhälsoguiden  Cancerfonden  Hjärt-Lungfonden  Läkare mot tobak Sjuksköterskor mot tobak Tandvård mot tobak Lärare mot tobak    Psykologer mot tobak A Non Smoking Generation Riksförbundet SMART Visir Samtalet om tobak – webbaserad interaktiv utbildning i motiverande samtal och tobaksavvänjning. sundkurs.se – webbaserad utbildning om levnadsvanor, det finns en version för hälso- och sjukvårdspersonal och en för allmänheten Folkhälsomyndigheten Forskningsrådet…

  Statistik och länkar Fakta