fbpx
In english
MENY
Nyheter

Stödet för utfasning av rökningen fortsätter att växa

2018-03-16

Antalet organisationer, myndigheter och företag som ställer sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 fortsätter att växa. På senare tid har ett flertal kommuner tagit beslutet och gjort listan över stödjare ännu längre. 

År 2013 gick startskottet  för opinionssatsningen. Målet var att få fram ett politiskt beslut på riksnivå om ett datum då rökningen ska vara nere på så låg nivå att den inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem. Förebilden var internationell, men upplägget hade en egen, svensk profil. Under de år som hittills gått har  Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och Yrkesföreningar mot Tobak samlat stöd för en utfasning av rökningen inom olika sektorer i samhället. Allt fler frivilligorganisationer, myndigheter och företag har tagit beslut om att stödja satsningen och listan med stödjare på Tobaksfaktas webbplats fortsätter att växa. Samtliga landsting/regioner står i dag på listan och allt fler kommuner kommer med och listan är nu 178 namn lång.

Ett viktigt steg togs när dåvarande hälsominister Gabriel Wikström annonserade regeringens beslut att stödja Rökfritt Sverige 2025, men fortfarande efterlyser Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer en tydlig strategi eller handlingsplan för hur Sverige ska nå det målet. I juni planerar Folkhälsomyndigheten en nationell tobakskonferens på Tobacco Endgame-temat.

Comments are closed.