fbpx
In english
MENY

Tobaksindustrins arbetsmetoder

Tobaksindustrins och folkhälsans intressen är oförenliga. Det konstaterade världens länder i den internationella Tobakskonventionen. Den slår fast att tobaksindustrin och dess allierade måste hållas utanför folkhälsopolitiken. Men industrin gör allt vad den kan för att stoppa effektiva tobaksbegränsade åtgärder världen över. Tankesmedjan Tobaksfakta följer och rapporterar om utvecklingen av denna dödliga taktik.

LÄNKAR

Ladda ned eller beställ ”Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning

Ladda ned eller beställ hem ”Dödligt inflytande, Tobaksfaktas rapport om tobaksindustrins arbetsmetoder!”

Läs vårt faktablad om tobaksindustrin

Läs mer om Tobakskonventionens artikel 5.3

Forskningsrapport visar att beslutsfattarna måste bli mer medvetna om industrins metoder

Bra webbsajt hos University of Bath om tobaksindustrins taktik.

 

 • 2018-08-12

  ”Vidga vyerna i tobaksdebatten!”

  Talet om att tobaksindustrin värnar om folkhälsan ekar tomt. Tobaksindustrin och dess ägare älskar inte rökare eller snusare eller e-cigarettrökare eller hälsa – de älskar pengar, skriver Göran Boëthius och Margaretha Haglund.   Patrik Strömer (generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen) fortsätter, på snustillverkarnas uppdrag, sin idoga kamp för en fortsatt och ökad försäljning av nikotin och beroende. Det är just nikotinberoendet –…

  Tobaksindustrins arbetsmetoder Opinion
 • 2016-12-01

  Nytt bakslag i domstol för tobaksjättar

  De fyra stora internationella tobaksbolagen har ännu en gång misslyckats med att genom en domstolsprocess stoppa ett regeringsbeslut om standardiserade cigarettpaket. En appellationsdomstol i London avvisade den 30 november tobaksbolagens överklagande av ett beslut i the high court i maj som slog fast att lagen om standardiserade cigarettpaket inte bryter mot tobaksbolagens intellektuella rättigheter, vilket bolagen hävdar. Beslutet i the…

  Tobaksindustrins arbetsmetoder News
 • 2016-04-07

  Tobaksbolag hotar lag med folkomröstning

  Tobaksindustrin hotar att stoppa Kaliforniens nya tobakslag genom att ta initiativ till en folkomröstning om den. Det är endast några veckor sedan som lagen antogs av delstatens parlament. Det enda som återstod för att den skulle träda i kraft var en underskrift av guvernören Jerry Brown. Lagen har emellertid inte skickats över till guvernören. Orsaken är att när den väl…

  Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2015-12-08

  Sista försöken stoppa neutrala paket

  Världens fyra största tobaksbolag inledde 10 december en process mot den engelska regeringen i landets högsta domstol i ett försök att få lagen om standardiserade, neutrala cigarettpaket ogiltigförklarad. Processen började med en sex dagar lång förhandling där parterna hördes. Från början stämde bolagen regeringen var för sig, men nu samarbetar de så att varje bolag förbereder olika argument mot den…

  Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2015-10-05

  EU-kommissionen bröt mot tobakskonventionen

  Den förra EU-kommissionen under José Manuel Barroso får hård kritik för att ha dolt möten med tobaksindustrins lobbyister. Det är den Europeiska ombudsmannen, Emily O´Reilly, som efter en undersökning konstaterar att kommissionens sätt att hantera kontakterna med tobaksindustrin var inadekvat, otillförlitligt och otillfredsställande. Med undantag för Hälsodirektoratet, rapporterade kommissionen om sammanträffanden med tobaksbolagen endast som svar på frågor från parlamentsledamöter…

  Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2015-06-02

  Tobaksbolag i Kanada döms att betala stora skadestånd till lurade rökare

  I ett historiskt domslut dömer en kanadensisk domstol tre tobaksbolag att betala sammanlagt motsvarande 106,5 miljarder kronor till rökare och före detta rökare som skadats och blivit beroende av bolagens produkter. Domstolen har kommit fram till att tobaksbolagen inte varnade konsumenterna för hälsoriskerna med rökning, trots att bolagen var väl medvetna om dessa. ”Genom valet att varken informera hälsomyndigheterna eller…

  Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2015-04-01

  Irland stäms för de neutrala cigarettpaketen

  Japan Tobacco International, JTI, överklagar den irländska statens demokratiskt fattade beslut att införa standardiserade, neutrala, cigarettpaket från och med maj år 2017.  JTI har lämnat sin stämningsansökan till högsta domstolen, som är första instans för författningsfrågor. Som svarande anges staten, landets justitiekansler Máire Whelan och hälsoministern Leo Varadkar. Lagen om neutrala cigarettpaket trädde i kraft nyligen när president Michael Higgins…

  Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter